Adviesraden

Stedelijke adviesraden zijn vergaderingen van de inwoners van de stad en/of experten die, samen met vertegenwoordigers van de stad, advies verstrekken aan het stadsbestuur. Sommige adviesraden zijn door wetten of decreten verplicht, anderen zijn facultatief. Sommige adviesraden zijn permanent, anderen worden tijdelijk opgericht. Adviesorganen hebben geen beslissingsrecht, ze kunnen enkel de stad adviseren. Binnen diverse domeinen zijn er adviesraden en -commissies actief.