Kinderopvang

Wie op zoek is naar kinderopvang, bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf, een crèche of bij een onthaalouder, kan kiezen uit een uitgebreid aanbod. 
 
Het volledige aanbod vind je in een overzichtelijke brochure met alle opvangmogelijkheden in Ieper en deelgemeenten. Deze brochure bevat een groot aanbod aan pinitiatieven voor opvang van baby’s, peuters, schoolgaande kinderen, zieke kinderen, kinderen met een handicap, maar ook kinderoppas, vakantie- en sportmogelijkheden kan je terugvinden. Om de ouders voldoende te kunnen informeren over het aanbod wordt deze brochure regelmatig geactualiseerd. 
 
Informatie betreffende de verschillende soorten kinderopvang vind je ook terug op www.kindengezin.be.
 
Hoeveel kost kinderopvang?
De prijs die je betaalt, hangt af van hoeveel opvangdagen je nodig hebt en van het tarief van de opvanglocatie. Dat kan een vaste prijs zijn of een prijs die berekend werd volgens je inkomen.
 
Bij een kinderopvang die werkt met een tarief volgens inkomen, betalen ouders met een lager inkomen minder. Hoeveel je hier moet betalen, is wettelijk bepaald: het hangt af van je gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag wordt berekend door Kind & Gezin. Daarbovenop kunnen nog extra kosten, bijvoorbeeld voor voeding of pampers, komen.
 
Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Niet alle opvang werkt met het inkomenstarief: vraag dit na bij je opvang.
 
Heb je nog vragen over de opvangmogelijkheden in Ieper en deelgemeenten of opvang volgens inkomen? Wil je meer informatie over het Lokaal Overleg Kinderopvang? Neem dan contact op met: 
 
Huis van het Kind
Ter Waarde 1, 8900 Ieper
057 451 786, huisvanhetkind@ieper.be