Cultuurraad

Waarom lid worden van de Cultuurraad ?
Als je als vereniging of individu cultureel actief en geïnteresseerd bent, als je wil meepraten over cultuur en advies geven over het cultuurbeleid in Ieper, dan ben je bij de Cultuurraad aan het juiste adres! Mee vorm geven aan cultureel Ieper, begrijpen waarom sommige dingen wel en andere zaken niet kunnen, nadenken over tekorten, problemen oplossen, in samenspraak met je partners, dat alles maakt dat het meer dan de moeite waard is om deel uit te maken van de Cultuurraad. Als lid van de Cultuurraad kan je ook subsidies bekomen voor je culturele werking. Om te genieten van de goedkope zaaltarieven voor verenigingen hoef je geen lid te zijn van de Cultuurraad: elke Ieperse vereniging kan immers beroep doen op deze goedkopere huurprijzen voor de zalen van de stad.

Wie kan lid worden van de Cultuurraad ?
Alle Ieperse verenigingen die een culturele werking kunnen aantonen kunnen lid zijn van de cultuurraad. De aanvraag voor lidmaatschap dient schriftelijk gericht aan de voorzitter van de cultuurraad. Zij moet voorzien zijn van de nodige documenten waaruit een culturele werking van de vereniging kan aangetoond worden. Zij moet ook een lijst bevatten met naam en adres van alle bestuursleden. Van die bestuursleden dient minstens de helft in Ieper te wonen wil de vereniging erkend worden als een Ieperse vereniging.

Ook individuen die cultureel actief zijn kunnen lid worden. Dit kunnen individuele kunstenaars zijn, of mensen die een zekere deskundigheid opgebouwd hebben op het gebied van cultuur. Zij worden aangenomen door de raad van bestuur. Deze individuen mogen evenwel geen bestuursfunctie vervullen bij een vereniging van de werkgroep waar ze willen bij aansluiten. Het lidmaatschap geldt voor een jaar. Het moet jaarlijks - in de maand januari - opnieuw aangevraagd worden via het aanvraagformulier.

 

Samenstelling

De Cultuurraad telt momenteel 130 verenigingen die lid zijn en 5 individuele leden.
Zij vormen de Algemene Vergadering en zijn ingedeeld in 13 werkgroepen:
 
 • werkgroep beeldende kunst
 • werkgroep beeldexpressie
 • werkgroep culturele vrijetijdsbesteding
 • werkgroep cultuurspreiding
 • werkgroep geschiedenis
 • werkgroep instrumentale muziekverenigingen
 • werkgroep koren
 • werkgroep natuur
 • werkgroep opvoeding en gezin
 • werkgroep socio-culturele verenigingen centrum
 • werkgroep socio-culturele verenigingen noord
 • werkgroep socio-culturele verenigingen zuid
 • werkgroep toneel en dans
 
Elke werkgroep heeft één afgevaardigde in de Raad van Bestuur.
 
De Raad van Bestuur bestaat uit volgende leden (op 1/11/2019):
 
Edith Carpentier
Raphaël Claeys
Dirk Coutigny, penningmeester
Alexander Declercq, secretaris
Nicole Decrock
An Desomer
Valentijn Despeghel, schepen
Monique Devos
Vera Devos
Caroline Duhayon
Kris Lazeure
Stefaan Lazoore, ondervoorzitter
Frans Lignel 
Gilbert Ossieur, voorzitter
Gunter Pertry
Stefaan Pinket
Dirk Raes
Fernand Rambour
Liesbeth Vanhove
Els Verlinde
 

  

Goliath (trofee voor cultuurverdienste)

Elk jaar reikt de Ieperse Cultuurraad een Goliath voor cultuur uit (tot 2018 was dit de trofee voor cultuurverdienste). De Goliath kan worden toegekend aan een persoon of een culturele vereniging die uitblinkt door een bijzondere inzet voor het culturele leven in Ieper.
Hieronder kan u de lijst van de laureaten vinden!
 
 

1976                                 Ieperse Kunstkring Richten

1977                                 Hervé Claus

1978                                 Etienne Vandenweghe

1979                                 Jef, Rik en Bernard Moerman

1980                                 Davidsfonds Boezinge

1981                                 Roger Quaghebeur

1982                                 Harmonie Scherminkel

1983                                 Elisabeth Pannekoucke

1984                                 Picamera

1985                                 Rik Morisse - Vriendenkring Westlandia (twee laureaten)

1986                                 Gerard Leplae

1987                                 Radioclub ON7FF

1988                                 Maurice Poissonier

1989                                 Robert Delahaye

1990                                 Kon. Ieperse Schaakkring

1991                                 Celeste Bulens – Desmadryl

1992                                 Last Post Committee

1993                                 CMBV afdeling Ieper

1994                                 Iepers Kamerkoor

1995                                 Davidsfonds Ieper

1996                                 Gustaaf Verheye

1997                                 Kunstkring Richten

1998                                 Harmonie & Concertband St. Cecilia Zillebeke

1999                                 Corneelkring Brielen

2000                                 Kon. Harmonie Ypriana

2001                                 Patrick Deldaele

2002                                 Kulturele Kring Ambrozijn

2003                                 Johan Coulembier

2004                                 /

2005                                 Anne Bulcke

2006                                 Stefaan Lazoore – Iepers Operettegezelschap (twee laureaten)

2007                                 Francis Cottegnie

2008                                 Ludo Geloen

2009                                 Antoon Verschoot

2010                                 Hendrik Cherchye

2011                                 Geertrui Seys

2012                                 Noël Boussemaere

2013                                 Gerard De Keyser

2014                                 Dirk Coutigny

2015                                 Filmuniversiteit Ieper

2016                                 Frans Lignel

2017                                 Piet Candeel

2018                                 Chorus koor en orkest

2019                                 Walter Seys


Contactinformatie