Cultuurraad

Waarom lid worden van de Cultuurraad ?
Als je als vereniging of individu cultureel actief en geïnteresseerd bent, als je wil meepraten over cultuur en advies geven over het cultuurbeleid in Ieper, dan ben je bij de Cultuurraad aan het juiste adres! Mee vorm geven aan cultureel Ieper, begrijpen waarom sommige dingen wel en andere zaken niet kunnen, nadenken over tekorten, problemen oplossen, in samenspraak met je partners, dat alles maakt dat het meer dan de moeite waard is om deel uit te maken van de Cultuurraad. Als lid van de Cultuurraad kan je ook subsidies bekomen voor je culturele werking. Om te genieten van de goedkope zaaltarieven voor verenigingen hoef je geen lid te zijn van de Cultuurraad: elke Ieperse vereniging kan immers beroep doen op deze goedkopere huurprijzen voor de zalen van de stad.

Wie kan lid worden van de Cultuurraad ?
Alle Ieperse verenigingen die een culturele werking kunnen aantonen kunnen lid zijn van de cultuurraad. De aanvraag voor lidmaatschap dient schriftelijk gericht aan de voorzitter van de cultuurraad. Zij moet voorzien zijn van de nodige documenten waaruit een culturele werking van de vereniging kan aangetoond worden. Zij moet ook een lijst bevatten met naam en adres van alle bestuursleden. Van die bestuursleden dient minstens de helft in Ieper te wonen wil de vereniging erkend worden als een Ieperse vereniging.

Ook individuen die cultureel actief zijn kunnen lid worden. Dit kunnen individuele kunstenaars zijn, of mensen die een zekere deskundigheid opgebouwd hebben op het gebied van cultuur. Zij worden aangenomen door de raad van bestuur. Deze individuen mogen evenwel geen bestuursfunctie vervullen bij een vereniging van de werkgroep waar ze willen bij aansluiten. Het lidmaatschap geldt voor een jaar. Het moet jaarlijks - in de maand januari - opnieuw aangevraagd worden via het aanvraagformulier.

 

Samenstelling

De Cultuurraad telt momenteel 130 verenigingen die lid zijn en 5 individuele leden.
Zij vormen de Algemene Vergadering en zijn ingedeeld in 13 werkgroepen:
 
 • werkgroep beeldende kunst
 • werkgroep beeldexpressie
 • werkgroep culturele vrijetijdsbesteding
 • werkgroep cultuurspreiding
 • werkgroep geschiedenis
 • werkgroep instrumentale muziekverenigingen
 • werkgroep koren
 • werkgroep natuur
 • werkgroep opvoeding en gezin
 • werkgroep socio-culturele verenigingen centrum
 • werkgroep socio-culturele verenigingen noord
 • werkgroep socio-culturele verenigingen zuid
 • werkgroep toneel en dans
 
Elke werkgroep heeft één afgevaardigde in de Raad van Bestuur.
 
De Raad van Bestuur bestaat uit volgende leden:
 
 
Edith Carpentier
Raphaël Claeys
Alexander Declercq, cultuurbeleidscoördinator, secretaris
Nicole Decrock
Rita Dejonghe
Katrien Desomer, schepen
Monique Devos
Vera Devos
Caroline Duhayon
Natalie Heytens
Stefaan Lazoore, ondervoorzitter
Frans Lignel
Gilbert Ossieur, voorzitter
Gunter Pertry
Stefaan Pinket
Fernand Rambour
Rik Rosseel, penningmeester
Liesbeth Vanhove
Els Verlinde
Britta Vermeersch

 

Trofee voor Cultuurverdienste

Elk jaar reikt de Ieperse Cultuurraad een trofee voor cultuurverdienste uit. Deze trofee kan worden toegekend aan een persoon of een culturele vereniging die uitblinkt door een bijzondere inzet voor het culturele leven in Ieper.
Hieronder kan u de lijst van de laureaten vinden!
 

1976

Ieperse Kunstkring Richten

1977

Hervé Claus

1978

Etienne Vandenweghe

1979

Jef, Rik en Bernard Moerman

1980

Davidsfonds Boezinge

1981

Roger Quaghebeur

1982

Harmonie Scherminkel

1983

Elisabeth Pannekoucke

1984

Picamera

1985

- Rik Morisse

- Vriendenkring Westlandia

1986

Gerard Leplae

1987

Radioclub ON7FF

1988

Maurice Poissonier

1989

Robert Delahaye

1990

Kon. Ieperse Schaakkring

1991

Celeste Bulens – Desmadryl

1992

Last Post Committee

1993

CMBV afdeling Ieper

1994

Iepers Kamerkoor

1995

Davidsfonds Ieper

1996

Gustaaf Verheye

1997

Kunstkring Richten

1998

Harmonie & Concertband St. Cecilia Zillebeke

1999

Corneelkring Brielen

2000

Kon. Harmonie Ypriana

2001

Patrick Deldaele

2002

Kulturele Kring Ambrozijn

2003

Johan Coulembier

2004

/

2005

Anne Bulcke

2006

- Iepers Operettegezelschap

- Stefaan Lazoore

2007

Francis Cottegnie

2008

Ludo Geloen

2009

Antoon Verschoot

2010

Hendrik Cherchye

2011

Geertrui Seys

2012

Noël Boussemaere

2013

Gerard De Keyser

2014

Dirk Coutigny

2015

Filmuniversiteit Ieper

2016

Frans Lignel

2017

Piet Candeel

 


Contactinformatie