Cultuurraad

 

Doel en samenstelling cultuurraad

Als je als vereniging of individu cultureel actief en geïnteresseerd bent, als je wil meepraten over cultuur en advies geven over het cultuurbeleid in Ieper, dan ben je bij de Cultuurraad aan het juiste adres! Mee vorm geven aan cultureel Ieper, begrijpen waarom sommige dingen wel en andere zaken niet kunnen, nadenken over tekorten, problemen oplossen, in samenspraak met je partners, dat alles maakt dat het meer dan de moeite waard is om deel uit te maken van de Cultuurraad. Als lid van de Cultuurraad kan je ook subsidies bekomen voor je culturele werking.

Binnen de Cultuurraad bestaan volgende werkgroepen:

 • Werkgroep beeldende kunst
 • Werkgroep beeldexpressie
 • Werkgroep culturele vrijetijdsbesteding
 • Werkgroep cultuurspreiding
 • Werkgroep geschiedenis
 • Werkgroep instrumentale muziekverenigingen
 • Werkgroep koren
 • Werkgroep natuur
 • Werkgroep opvoeding en gezin
 • Werkgroep socio-culturele verenigingen centrum
 • Werkgroep socio-culturele verenigingen noord
 • Werkgroep socio-culturele verenigingen zuid
 • Werkgroep toneel en dans

Samenstelling cultuurraad

Lid worden als vereniging

Alle Ieperse verenigingen die een actieve en regelmatige culturele werking kunnen aantonen kunnen lid zijn van de cultuurraad.

 • Een ‘Ieperse vereniging’ houdt in dat de zetel van de vereniging in Ieper gevestigd is, en dat minstens de helft van de bestuursleden in Ieper gedomicilieerd is.
 • Een ‘culturele werking’ betekent dat cultuur een belangrijke rol speelt in de programmatie van de vereniging.
 • Een ‘actieve en regelmatige’ culturele werking vraagt dat de vereniging jaarlijks minstens drie culturele activiteiten voor de eigen leden organiseert of minstens één culturele activiteit voor een ruimer publiek.

De aanvraag voor lidmaatschap kan aangevraagd worden via onderstaande knop ‘Aanvragen lidmaatschap vereniging’.

Daarbij worden documenten gevraagd waaruit de culturele werking van de vereniging kan aangetoond worden. Daarnaast wordt ook een lijst met naam en adres van alle bestuursleden gevraagd.

Aanvragen lidmaatschap vereniging

Aanvragen kunnen uitzonderlijk ook op papier ingediend worden. 

Lid worden als individu

Ook individuen die cultureel actief zijn kunnen lid worden van de cultuurraad. Dit kunnen individuele kunstenaars zijn, of mensen die een zekere deskundigheid opgebouwd hebben op het gebied van cultuur. Deze individuen mogen evenwel geen bestuursfunctie vervullen bij een vereniging van de werkgroep waar ze willen bij aansluiten. Het lidmaatschap geldt voor een jaar. Het moet jaarlijks - in de maand januari - opnieuw aangevraagd worden via onderstaande knop ‘Aanvragen lidmaatschap individueel’.

Aanvragen individueel lidmaatschap

Aanvragen kunnen uitzonderlijk ook op papier ingediend worden. 
 

Contact