Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.
De stad Ieper is vanaf 3 oktober 2022 aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform van Vlaanderen voor het verstrekken van vastgoedinformatie.

Voor vastgoedinformatie wordt een gemeentelijke retributrie van 80 euro per kadastraal perceel gerekend. Daarbovenop wordt een platformretributie van 36,5 euro per kadastraal perceel gerekend.
Meer informatie over de retributie kan je hier terugvinden.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

Contactinformatie