Landbouw

De Westhoek is één van dé Vlaamse landbouwstreken bij uitstek. De streek rond Ieper wordt wat de landbouwstructuur betreft gekarakteriseerd als een gemengde landbouwzone, met andere woorden door een grote verscheidenheid aan gewassen en een aanzienlijk belang van de veeteelt. 
 
De dienst landbouw staat in voor het verlenen van eerstelijnsinformatie aan de Ieperse land- en tuinbouwers. Op deze dienst kan men eveneens terecht voor:
- het aanvragen van een sanitair attest voor varkenshouderijen
- schadeaangifte aan gewassen ten gevolge van uitzonderlijke meteorologische omstandigheden
- toelage voor het verharden van de toegangsweg naar het land-of tuinbouwbedrijf
- toelage voor het onderhoud van knotbomen
- het plaatsen van een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater
- erosiebestrijdende maatregelen
- toelage voor het inzaaien met groenbedekkers
- inzamelen van landbouwfolie (jaarlijks in functie van afzetmogelijkheden)
 
De vermelde aanvragen kunnen ook online via de website van de stad ingediend worden.
 

Contact