Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeenteraad. Ze behandelt alle zaken omtrent verkeer en mobiliteit en is samengesteld uit een technische commissie en een plenaire commissie.

Agenda

Verslagen

Samenstelling

De technische commissie verkeer behandelt de technische verkeersvragen (aanvraag gele lijnen, aanvraag parkeerplaatsen voor personen met een handicap,..) en bestaat uit de schepen van mobiliteit, de politie en de technische dienst. Deze commissie komt maandelijks samen.

De plenaire commissie verkeer behandelt overkoepelende mobiliteitsdossiers en is samengesteld uit een deligatie vanuit de gemeente- en adviesraden. De commissie komt samen op afroep.
 

 

 

Contactinformatie