Raad Lokale Economie

De Raad Lokale Economie is een door de gemeenteraad erkende adviesraad die de belangen behartigt van de Ieperse lokale economie, handel en diensten. Op eigen initiatief of op verzoek van het stadsbestuur wordt er advies uitgebracht op onderwerpen die hiermee verband houden. De Raad vergadert tweemaandelijks, en telt vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Stad Ieper, deelgemeenten, Voka, Horeca Afdeling Ieper, Unizo en Werkgroep Ieperse Handelaars.

Agenda

Verslagen

Samenstelling


Contactinformatie