Openbaar onderzoek en bekendmaking - omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing door de Vlaamse Regering inzake dossier OMV_2020118205 op naam van Aspiravi voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines met bijhorende werkvlakken, middenspanningscabines, -kabels en inbuizing gracht gelegen op het volgende adres: A19 - Verlorenhoekstraat - Tentestraat zonder nummer te 8900 Ieper. Het dossier werd op 23 mei 2023 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

De besissing is raadpleegbaar op het publiek omgevingsloket.