Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie staat open voor welzijnsorganisaties die werken met mensen die zich in een situatie van kansarmoede bevinden en willen inzetten op vrijetijdsparticipatie als laagdrempelige vorm van maatschappelijke participatie en integratie. Het lokaal netwerk komt aanvullend tussen op inschrijvingsgelden en vrijetijdsactiviteiten die niet vallen onder Uitpaskorting.