Landbouwraad

De Landbouwraad is een door de gemeenteraad (8 juni 2020) erkend adviserend orgaan dat als woordvoerder optreedt voor de land-, tuinbouw- en plattelandsbelangen. 

De Landbouwraad kan beraadslagen over alle problemen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen. Tevens wil de Landbouwraad het positief imago van de sector onder de aandacht brengen. 

De landbouwraad is samengesteld uit enkele land- en tuinbouwers  en vertegenwoordigers van volgende verenigingen en belangengroepen:

• beroepsverenigingen landbouw : ABS (2) en BB (2)
• FERM (2)
• VABS (2)
• Groene Kring (1)
• Bioforum (1)
• Korte Keten (1)
• Onafhankelijke vertegenwoordigers, deskundigen, uit de brede land- en tuinbouwsector (5) 

 

Samenstelling

Agenda

Verslagen

Contactinformatie