Vast bureau

Het Vast bureau telt 7 leden: de burgemeester, 6 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité. De leden worden aangeduid door de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Het Vast bureau vergadert iedere maandag aansluitend aan het Schepencollege en telkens als het noodzakelijk is. De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester en zijn niet openbaar. Het Vast bureau neemt besluiten bij volstrekte meerderheid. De algemeen directeur zorgt voor de opmaak van het verslag en de notulen. 

Raadpleegomgeving

Verslagen (archief tot 30 juni 2021)

Samenstelling

                                                                       Burgemeester 
Emmily Talpe

tel. 057 451 801
burgemeester@ieper.be

Bevoegdheden: bestuurlijke organisatie, externe relaties, veiligheid, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, inspraak, gelijke kansen, verkeer en mobiliteit

           Eerste schepen
Philip Bolle

tel. 057 451 802
schepen.bolle@ieper.be 

Bevoegdheden: Ruimtelijke planning, omgevingsvergunning, wonen, patrimonium, juridische aangelegenheden

       Schepen
Patrick Benoot

tel. 057 451 804
schepen.benoot@ieper.be

Bevoegdheden: Sport, personeel, land- en tuinbouw, waterbeleid

Schepen
Ives Goudeseune

tel. 057 451 806
schepen.goudeseune@ieper.be

Bevoegdheden: Openbaar domein en gebouwen, bevolking - burgerlijke stand

Schepen
Valentijn Despeghel

tel. 057 451 809
schepen.despeghel@ieper.be

Bevoegdheden: Cultuur, roerend erfgoed, bibliotheek, archief, Dé Academie, Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking, milieu, natuur, landschappen, duurzaamheid, onroerend erfgoed, dierenwelzijn

   Schepen
Diego Desmadryl

tel. 057 451 805
schepen.desmadryl@ieper.be 

Bevoegdheden: Economie, KMO, toerisme, evenementen

Schepen
Dimitry Soenen

tel. 057 451 803
schepen.soenen@ieper.be 

Bevoegdheden: Jeugd, musea, digitalisering, smart city

Schepen - voorzitter BCSD
Eva Ryde

tel. 057 451 808
schepen.ryde@ieper.be 

Bevoegdheden: Welzijn, senioren, onderwijs, financiën