Politie

Logo politie
 
De politie is een van de grootste werkgevers van het land: er werken zo'n kleine 40.000 mensen. Dat zijn niet alleen politieambtenaren (operationele personeelsleden), maar ook burgerpersoneel zonder politionele bevoegdheden (CALog-personeelsleden).
 
De politie is opgedeeld in twee niveaus: de lokale politie en de federale politie.
 
De lokale politie bestaat uit de vroegere Rijkswachtbrigades en de korpsen van de gemeentepolitie. De lokale politie zorgt in haar politiezone voor basispolitiezorg. Dit zijn opdrachten die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen binnen de politiezone, bijvoorbeeld wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek en handhaving van de openbare orde.
 
Een politiezone kan bestaan uit één of meer gemeenten. In elke gemeente is er ten minste één contactpunt. Indien er buiten de openingsuren niemand aanwezig is, kan je alsnog vanaf deze post telefonisch in contact komen met een politiemedewerker in de centrale politiepost.
 
Federale politie
De federale politie bestaat uit drie algemene directies:
 
- de algemene directie van de bestuurlijke politie
- de Federale gerechtelijke politie
- de algemene directie van de ondersteuning en het beheer
 
Aan het hoofd van de federale politie staat een commissaris-generaal, die voor de algemene leiding ondersteund wordt door deze drie algemene directies. Onder die directies vallen tal van bijzondere eenheden zoals het Gerechtelijk Labo, de Provinciale Verkeerseenheden, de Algemene Reserve, het Luchtsteundetachement …
 
De federale politie vervult gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten. Dat zijn opdrachten die de bevoegdheid van één politiezone overschrijden. Daarnaast levert de federale politie ook steun aan de politieoverheden en de lokale politiediensten.

Contact