Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid

De Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid - afgekort ISAT - wil een schakel zijn tussen enerzijds het Ieperse stadsbestuur en anderzijds mensen, net als hun belangenorganisaties, die op één of andere manier geconfronteerd worden met een probleem van toegankelijkheid in Ieper, niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook alle andere vormen van toegankelijkheid.

Contact: Kathleen Bevernage, tel. 0472 83 25 49, iepersetoegankelijkheidsraad@gmail.com