Brandweer Hulpverleningszone Westhoek - post Ieper

Aan de basis van de oprichting van de hulpverleningszone ‘Brandweer Westhoek’ ligt de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Deze zone is een samenvoeging van de historische zones “V” en “Ieper”.

De zone bestaat uit 23 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.

Waarvoor kan je allemaal bij de brandweer terecht?
 
Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten:
 
- Interventies bij brand en ontploffing
- Technische hulpverlening
- Dringende medische hulp
- Incidenten gevaarlijke stoffen
- Preventie
- Vervuiling
- Overstromingen
 
Melding van een wespennest via e-loket
 
Met dit e-loket wil Brandweer Westhoek het aantal telefoonoproepen voor niet-dringende interventies in de noodcentrales verminderen.  Daarnaast kan met behulp van het e-loket onmiddellijk de juiste hulp van in de buurt ter plaatse gestuurd worden. Mensen die niet zo internetminded zijn of gewoon geen internettoegang hebben, kunnen gebruik maken van de wespofoon: 058 603 990.  Een telefoonnummer dat rechtstreeks naar de zonale dispatching belt en waar ze de melding noteren en toewijzen aan de juiste brandweerpost. Het e-loket bereiken kan via www.brandweerwesthoek.be
 
 
Naast de tussenkomsten naar aanleiding van een noodsituatie, kunnen burgers en bedrijven ook terecht voor bijkomende diensten zoals bvb advies inzake brandpreventie, informatie omtrent brandvoorkoming voor ondernemingen en interventiedossiers.
 
Tarieven
De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:
 
- De interventies betreffende bestrijding van brand en ontploffing;
- De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
- Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen;
- De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
- De waarschuwing aan de bevolking;
- De interventie naar aanleiding van een loos alarm;
- De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
- De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft.
 
 
Voor de overige opdrachten wordt een vergoeding aangerekend. Om een overzicht te verkrijgen van de verschillende diensten en de tarieven kan je het volledige retributiereglement  er op na slaan.
 
Brandweer Hulpverleningszone Westhoek - post Ieper

Waar kan je ons bereiken?