Gemeentelijke administratieve sanctie

Stad Ieper heeft de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op te leggen bij inbreuken tegen de openbare veiligheid, rust en gezondheid of als je overlast veroorzaakt. Je riskeert ook een GAS bij sommige parkeerovertredingen zoals parkeren op het voetpad. Die inbreuken worden dan afgehandeld door de sanctionerend ambtenaren aangesteld door de stad.

Inbreuk op de openbare orde 

Inbreuk op parkeren en stilstaan 

Sancties

Er zijn vier soorten sancties:

  • Een administratieve geldboete van maximaal 350 euro.
  • Een schorsing van een toelating of vergunning.
  • De intrekking van een toelating of vergunning.
  • Een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

Een minderjarige, ouder dan 16 jaar, kan maximaal een administratieve boete opgelegd worden van 175 euro.

De geldboete wordt opgelegd door sanctionerende ambtenaren die daartoe aangesteld werden. De schorsing, intrekking of sluiting wordt opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Wie stelt vast?

Zowel de politie als gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid werden, kunnen overtredingen vaststellen.

 

 

 

Contactinformatie