Genderdiversiteit en seksuele oriëntatie

Gender in al zijn facetten
Het begrip ‘gender’ verwijst naar de sociale en/of culturele invulling van wat begrepen wordt onder vrouwelijkheid of mannelijkheid; de rol die je vanuit de omgeving wordt opgelegd op basis van je geslacht toegekend bij je geboorte.

Gender is dus niet hetzelfde als sekse of geslacht! Dit heeft immers betrekking op de biologische verschillen tussen een man en vrouw en verwijst naar de typische geslachtskenmerken en voorplantingsorganen. Toch zijn er ook andere vormen mogelijk, met onduidelijke geslachtskenmerken. Wanneer je sekse niet duidelijk is of eensluitend vrouwelijk of mannelijk is, spreken we van intersekse.

Of je nu, op basis van je biologische kenmerken, als vrouw, man of intersekse geboren bent; het is best mogelijk dat je innerlijke gevoel, je ‘genderidentiteit’, daar niet mee overeen komt. Je kan je als eender welk geslacht namelijk mannelijk, vrouwelijk, non-binair, … voelen.
De termen mannelijk en vrouwelijk zijn uiteraard cultureel bepaalt. Je kledijkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, omgaan met emoties, … je zogenaamde ‘genderexpressie’ wordt in de ene cultuur als mannelijk beschouwd, maar kan in een andere cultuur perfect vrouwelijk lijken.

Iemand bij wie de genderidentiteit of genderexpressie afwijkt van de verwachtingen die aan het geslacht worden verbonden wordt een transpersoon genoemd.
 
De vraag of je een man of vrouw bent is dus niet meer zo makkelijk te beantwoorden door iedereen. Want stelt die vraag zich op basis van je geslacht, je genderidentiteit, je genderexpressie, …?
 

Wat is seksuele oriëntatie?
Je oriëntatie heeft te maken met wie of wat je aantrekkelijk vindt. Aantrekking is iets persoonlijk, veranderlijk en kan gebaseerd zijn op eender welke combinatie van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Romantische aantrekking gaat over op wie je verliefd wordt, seksuele aantrekking gaat over wat of wie je seksueel opwindt. Soms vallen romantische en seksuele aantrekking samen, maar dat is zeker niet voor iedereen zo. De termen 'holebi' en 'hetero' omvatten dus slechts enkele opties uit een hele mogelijke lijst van oriëntaties. Je kan ook perfect aromantisch zijn, aseksueel, …


LGBT+ en gelijkheid
Een lokaal beleid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, dus ook op LGBT+ inwoners. LGBT+ verwijst naar lesbian, gay, bissexual, transgender en alle andere termen die men gebruikt om zich te benoemen op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Op federaal en gemeenschapsniveau is de laatste 15 jaar heel erg ingezet op het gelijkschakelen van wetgeving voor LGBT+ personen, maar de samenleving groeit traag mee, omdat het binaire ‘man of vrouw- denken’ hardnekkig is ingebakken en ingeprent.

Stad Ieper wil erkenning geven aan alle vormen van diversiteit en actief meewerken aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie omdat ze instaat voor het welzijn van alle inwoners en erop staat dat alle burgers vrij en gelijkwaardig behandeld worden. Het wapperen van de regenboogvlag op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei) aan diverse stadsgebouwen staat hiervoor symbool.