Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden voor 6 jaar. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Voor Ieper telt de gemeenteraad in de legislatuur 2019-2024  31 raadsleden. De meerderheid wordt gevormd door Open Ieper (9 raadsleden), sp.a (5 raadsleden) en N-VA (3 raadsleden). Tot de oppositie behoren CD&V (10 raadsleden), Groen (2 raadsleden) en Vlaams Belang (2 raadsleden).

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij een aangelegenheid expliciteit is toevertrouwd aan de burgemeester of het college. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht op kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen,...). De gemeenteraad van Ieper vergadert iedere eerste maandag van de maand om 19.30u. in de raadzaal van het AC Auris. Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.

Kalender 2019: 28 januari, 25 februari, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. 

Agenda

Verslagen

Samenstelling 

  Ann-Sophie Himpe
VoorzitterOpen Ieper

Open Ieper - 9 zetels 
  Emmily Talpe
Burgemeester
 Emmily.talpe@ieper.be 
  Patrick Benoot  Patrick.benoot@ieper.be 
Diego Desmadryl  Diego.desmadryl@ieper.be 
  Edouard Wallays  Edouard.wallays@ieper.be 
 

Thijs Descamps

Fractieleider

 Thijs.descamps@ieper.be 
  Isabelle Duquesne  Isabelle.duquesne@ieper.be
  Gaetan Dumoulin  Gaetan.dumoulin@ieper.be 
  Sarah Bouton  Sarah.bouton@ieper.be 
sp.a - 5 zetels 
Philip Bolle

Philip.bolle@ieper.be 
Valentijn Despeghel Valentijn.despeghel@ieper.be 
Ives Goudeseune

 

Ives.goudeseune@ieper.be 

 

Evelyn Bouchaert 

Fractieleider
Evelyn.bouchaert@ieper.be 
  Andy Verkruysse Andy.verkruysse@ieper.be 
N-VA - 3 zetels     
  Eva Ryde
Schepen

Eva.ryde@ieper.be 
 

Jan Delie

Fractieleider

 

Jan.delie@ieper.be 

 
  Dimitry Soenen
Schepen
 Dimitry.soenen@ieper.be 
Oppositie     
CD&V - 10 zetels 
  Katrien Desomer
Fractieleider
Katrien.desomer@ieper.be 

  Dieter Deltour

Dieter.deltour@ieper.be 
 
  Stephaan De Roo

Stephaan.deroo@ieper.be 
 
  Jan Laurens Jan.laurens@ieper.be  
  Els Morlion Els.morlion@ieper.be  
  Stefaan Williams Stefaan.williams@ieper.be  
Miet Durnez  Miet.durnez@Ieper.be 
  Jan Breyne

Jan.breyne@ieper.be  
  Jo Baert  Jo.baert@ieper.be 
  Peter De Groote  Peter.degroote@ieper.be 
Vlaams Belang - 2 zetels     
  Nancy Six
Fractieleider
Nancy.six@ieper.be 
   Dimitri Knockaert  Dimitri.knockaert@ieper.be 
Groen - 2 zetels

Jordy Sabels 

Fractieleider

 Jordy.sabels@ieper.be 
  Veerle Billiau  Veerle.billiau@ieper.be