Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden voor 6 jaar. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Voor Ieper telt de gemeenteraad in de legislatuur 2019-2024  31 raadsleden. De meerderheid wordt gevormd door Open Ieper (9 raadsleden), Vooruit (5 raadsleden) en N-VA (3 raadsleden). Tot de oppositie behoren CD&V (10 raadsleden), Groen (2 raadsleden) en IEPER2030 (2 raadsleden).

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij een aangelegenheid expliciteit is toevertrouwd aan de burgemeester of het college. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht op kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen,...). De gemeenteraad van Ieper vergadert iedere eerste maandag van de maand om 19.30u. in de raadzaal van het AC Auris. Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.

Kalender 2024: 5 februari, 4 maart, 25 maart,  29 april, 2 juni, 1 juli, 2 september, 4 november, 2 december en 16 december.

Raadpleeg hier de agenda en verslagen

Agenda

Verslagen

Gemeenteraad live volgen

Samenstelling 

  Ann-Sophie Himpe
VoorzitterOpen Ieper

Open Ieper - 9 zetels 
  Emmily Talpe
Burgemeester
 Emmily.talpe@ieper.be 
 

 

Patrick Benoot
Schepen

Patrick.benoot@ieper.be 

 

Diego Desmadryl
Schepen

 Diego.desmadryl@ieper.be 
  Edouard Wallays  Edouard.wallays@ieper.be 
 

Thijs Descamps

Fractieleider

 Thijs.descamps@ieper.be 
  Danny Metsu danny.metsu@ieper.be 
  Gaetan Dumoulin  Gaetan.dumoulin@ieper.be 
  Sarah Bouton  Sarah.bouton@ieper.be 
Vooruit - 5 zetels 

 

Philip Bolle
Schepen

Philip.bolle@ieper.be 

 

Valentijn Despeghel
Schepen

Valentijn.despeghel@ieper.be 

 

Ives Goudeseune
Schepen

 

Ives.goudeseune@ieper.be 

 

Evelyn Bouchaert 

Fractieleider
Evelyn.bouchaert@ieper.be 
  Andy Verkruysse Andy.verkruysse@ieper.be 
N-VA - 3 zetels     
  Eva Ryde
Schepen

Eva.ryde@ieper.be 
 

Jan Delie

Fractieleider

 

Jan.delie@ieper.be 

 
  Dimitry Soenen
Schepen
 Dimitry.soenen@ieper.be 
Oppositie     
CD&V - 10 zetels 
  Katrien Desomer
Fractieleider
Katrien.desomer@ieper.be 

  Hans Feys

Hans.feys@ieper.be  
 
  Stephaan De Roo

Stephaan.deroo@ieper.be 
 
  Jan Laurens janlaurens68@gmail.com
  Miguel Gheysens Miguel.gheysens@ieper.be 
  Stefaan Williams Stefaan.williams@ieper.be  
Miet Durnez  Miet.durnez@Ieper.be 
  Jo Baert  Jo.baert@ieper.be 
  Peter De Groote  Peter.degroote@ieper.be 
Peter Dehaerne Peter.dehaerne@ieper.be 
     
IEPER2030 - 2 zetels     
  Nancy Six
Fractieleider
Nancy.six@ieper.be 
   Saskia Dehollander  saskia.dehollander@ieper.be 
Groen - 2 zetels
  Sam Vancayseele
Fractieleider
sam.vancayseele@ieper.be 
Diederik Vandenbilcke diederik.vandenbilcke@ieper.be