College van burgemeester & schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en de ocmw-voorzitter. 
De gemeenteraad kiest de schepenen uit haar eigen leden. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. In Ieper zijn er acht schepenen( met inbegrip van OCMW - voorzitter). De schepenen leggen de eed af in handen van de burgemeester.
De Vlaamse Regering benoemt de burgemeester. De burgemeester legt de eed af in handen van de Vlaamse Regering.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere maandagnamiddag van 14.30 tot 18.00 u. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Samenstelling

                                Burgemeester - Vlaams volksvertegenwoordiger
Jan Durnez
tel. 057 451 801
M. 0495 545 006
burgemeester@ieper.be
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: algemeen en overig beleid, veiligheid, vrede, bestuurszaken en samenwerking
                                      

Eerste schepen - provincieraadslid 
Jef Verschoore

tel. 057 451 802
schepen.verschoore@ieper.be 
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: erfgoed, musea, toerisme, herdenking 100 jaar WO I, 14-18, gebiedsgerichte inspraak
                   Schepen
Jan Delie
tel. 057 451 803
schepen.delie@ieper.be
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: burgerzaken, leefmilieu en senioren
                                        Schepen
Dieter Deltour

tel. 057 451 804
M. 0478 608 736
schepen.deltour@ieper.be
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: financiën, patrimonium, juridische zaken, ICT en kerkfabrieken

                                               Schepen
Katrien Desomer

tel. 057 451 805
M. 0475 376 123
schepen.desomer@ieper.be
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: economie, personeel en cultuur

   Schepen
Stephaan De Roo
tel. 057 451 806
M. 0474 962 037
schepen.deroo@ieper.be 
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: openbare werken en groendienst, integraal waterbeleid en land- en tuinbouw
   Schepen
Dominique Dehaene
tel. 057 451 807
schepen.dehaene@ieper.be 
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: sport, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, stadsontwikkeling en dorpskernvernieuwing, omgevingsvergunningen en wonen
   Schepen
Eva Ryde
tel. 057 451 808
M. 0491 057 013
schepen.ryde@ieper.be 
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: onderwijs, bibliotheek, archief, noord-zuid, jeugd en gezin, dierenwelzijn
   Schepen - OCMW-voorzitter
Marieke Cloet

tel. 057 451 809
marieke.cloet@ocmwieper.be
Zitdag: op afspraak
Bevoegdheden: sociale zaken en OCMW-voorzitter

  Algemeen Directeur
Stefan Depraetere
tel. 057 451 811
M. 0479 776 947
algemeendirecteur@ieper.be 
  Financieel Directeur
Guy Carbonez
tel. 057 451 831
financieel.directeur@ieper.be 
     

Contactinformatie