College van burgemeester & schepenen

Het college van burgemeester en schepenen telt 8 leden: de burgemeester, 6 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité. De leden worden aangeduid door de gemeenteraad.

Het cbs vergadert iedere maandag van 14.00 tot 18.00 uur en telkens als het noodzakelijk is. De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester en zijn niet openbaar. Het college neemt besluiten bij volstrekte meerderheid. De algemeen directeur zorgt voor de opmaak van het verslag en de notulen. 

Raadpleegomgeving

Verslagen (archief tot 30 juni 2021)

Samenstelling

Burgemeester 
Emmily Talpe

Emmily Talpe 

tel. 057 451 801
burgemeester@ieper.be

Bevoegdheden: bestuurlijke organisatie, externe relaties, veiligheid, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, inspraak, gelijke kansen, verkeer en mobiliteit, vrede

Eerste schepen
Philip Bolle

tel. 057 451 802
Philip.bolle@ieper.be 

Bevoegdheden: Ruimtelijke planning, omgevingsvergunning, wonen, patrimonium, juridische aangelegenheden,onroerend erfgoed

Schepen
Patrick Benoot

tel. 057 451 804
Patrick.benoot@ieper.be

Bevoegdheden: Sport, personeel, land- en tuinbouw, waterbeleid

Schepen
Ives Goudeseune

tel. 057 451 806
Ives.goudeseune@ieper.be

Bevoegdheden: Openbaar domein en gebouwen, bevolking - burgerlijke stand, toegankelijkheid, dierenwelzijn

Schepen
Valentijn Despeghel

tel. 057 451 809
Valentijn.despeghel@ieper.be

Bevoegdheden: Cultuur, roerend erfgoed, bibliotheek, archief, Dé Academie, Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking, milieu, natuur, landschappen, duurzaamheid, afval

Schepen
Diego Desmadryl  

tel. 057 451 805
Diego.desmadryl@ieper.be 

Bevoegdheden: Economie, KMO, toerisme, evenementen

Schepen
Dimitry Soenen

tel. 057 451 803
Dimitry.soenen@ieper.be 

Bevoegdheden: Jeugd, musea, digitalisering, smart city

Schepen - voorzitter BCSD
Eva Ryde

tel. 057 451 808
Eva.ryde@ieper.be 

Bevoegdheden: Welzijn, senioren, onderwijs, financiën