Aanvraag signalisatievergunning wegeniswerken

Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. Indien men voor werken op privaat domein gebruik wenst te maken van het openbaar domein (voetpad, parkeerstrook, rijbaan,..) op de wegen die onder het beheer van de stad vallen, dient men hiervoor een aanvraag in te dienen.

Indien deze beztting aanleiding geeft tot verkeershinder (voetgangers, fietsers, voertuigen) en er bijgevolg verkeerssignalisatie moet worden geplaatst, dient de aanvrager na het bekomen van de vergunning inname openbare domein advies in te winnen bij de stedelijke dienst mobiliteit via mobiliteit@ieper.be. Dit 7 werkdagen vooraf voor hinder met verkeersomleiding en 3 werkdagen voor werken zonder omleiding. Ook firma's die werken uitvoeren in opdracht van bijvoorbeeld nutsmaatschappijen dienen over een signalisatievergunning te beschikken.

Contactinformatie