Aanvraag signalisatievergunning wegeniswerken

Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. Indien men gebruik maak van het openbaar domein op de gemeentewegen van stad Ieper, dient men hiervoor een aanvraag in te dienen.

Indien deze beztting aanleiding geeft tot verkeershinder (voetgangers, fietsers, voertuigen) en er bijgevolg verkeerssignalisatie moet worden geplaatst, dient de aanvrager na het bekomen van de vergunning inname openbare domein advies in te winnen bij de stedelijke dienst mobiliteit via mobiliteit@ieper.be. Dit 7 werkdagen vooraf voor hinder met verkeersomleiding en 3 werkdagen voor werken zonder omleiding. Ook firma's die werken uitvoeren in opdracht van bijvoorbeeld nutsmaatschappijen dienen over een signalisatievergunning te beschikken.


Contactinformatie