Bijzonder Comité Sociale Dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt sinds 2019 over een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling

                                                                      

Eva Ryde                                                                                                                                

Voorzitter

Eva.ryde@ieper.be 

        Marc Clabau

                                                                                                                                                                    marc.clabau@ieper.be                                           

     Sara Descamps 

 

Sara.descamps@ieper.be 

  Kjell Declercq

 

Kjell.declercq@ieper.be  

Wim Vandamme

 

Wim.vandamme@ieper.be  

  Lies Sampers Lies Sampers Lies.sampers@ieper.be
  Marcia Vanhoirelbeke Marcia Vanhoirelbeke

 

marcia.vanhoirelbeke@ieper.be 

Korneel Maes Korneel Maes 

 

Korneel.maes@ieper.be 

Ben Glorieux Ben.glorieux@ieper.be