Armoede bestrijden

Kinderarmoede

Samen met heel wat welzijnsdiensten en gezinnen in armoede wil Ieper de strijd aan gaan tegen kinderarmoede.
Stad Ieper ging niet zomaar aan de slag. Om te weten wat er leeft in Ieper zijn enkele onderzoekers van de hogeschool Vives Kortrijk het veld ingetrokken om de leefwereld van mensen in armoede te leren kennen. Hiervoor gingen zij gesprekken aan met mensen in armoede in Ieper. Vervolgens gaven de onderzoekers grondig advies aan de stad en het OCMW Ieper. De thema’s die op de agenda staan, zijn o.a. huisvesting, kinderopvang en scholen waar ouders én kinderen zich goed voelen, betrekken van armoedeverenigingen, werken aan toegankelijke hulpverlening, gezinsondersteuning, ontmoeting, … Het resultaat van het onderzoek kan je onderaan deze pagina downloaden.

Ondertussen heeft Ieper een bloeiend Jeugdwelzijnsoverleg waarbij heel wat welzijnsdiensten zijn aangesloten. Zo nemen zelfstandige verpleegkundigen, het CLB, CAW, Kind en Gezin, Vereniging Ons Tehuis, jeugddienst, huisvestingsdiensten, het onderwijs, Jan Yperman, de Gezinsbond, Te Goare, voedselbedeling, kinderopvang, vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding en heel wat andere enthousiaste vrijwilligers of diensten deel aan dit overleg. Het beleidsthema ‘kinderarmoede’ heeft heel wat deelwerkingen per thema. Vb. Onderwijs, huisvesting, tewerkstelling,… Hierbij sluiten relevante organisaties op aan om werk te maken van de bestrijding van kinderarmoede in Ieper.

Contactinformatie