Milieuraad

De Ieperse Milieuraad is een erkende stedelijke adviesraad. De milieuraad is een overleg-, advies- en inspraakorgaan met betrekking tot leefmilieu, natuurbehoud en duurzaamheid.

De milieuraad heeft volgende doelstellingen:
- evalueren van het lokaal milieu-, natuur- en duurzaamheidsbeleid, voorstellen/advies formuleren aan het stadsbestuur en opvolgen van deze voorstellen en adviezen
- aanmoedigen van de deelname van de bevolking aan de verbetering van het Ieperse leefmilieu
- tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen personen, diensten, instellingen en verenigingen met betrekking tot het Ieperse milieu-, natuur-, landschaps- of duurzaamheidsbeleid

De Ieperse milieuraad is samengesteld uit leden van 3 categoriëen:
- experten
- vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en instellingen
- waarnemers.

Meer info? milieuraad@ieper.be

 

Samenstelling

Agenda

Verslagen

Groene Pluim

Statuten

Contactinformatie