Milieuraad

De Ieperse Stedelijke Milieuraad (ISM) is een erkende stedelijke adviesraad. De ISM bespreekt aangelegenheden in verband met natuurbehoud en milieuzorg en adviseert het stadsbestuur hierover. Ook kan deze raad eigen initiatieven of acties ondernemen voor een beter leefmilieu. De ISM vergadert in januari, maart, mei, juni, september en november.. Naast vertegenwoordigers van o.a. natuur- en milieuverenigingen, landbouworganisaties, stedelijke adviesraden,... is ook iedere geïnteresseerde Ieperling welkom op de vergaderingen van de ISM. Gezien de milieuraad streeft naar een evenwichtige man-vrouw verhouding zijn in het bijzonder vrouwelijke deelnemers welkom.
Stemrecht verwerft men op basis van aanwezigheid in het voorbije jaar.

Heb je interesse en wil je uitgenodigd worden voor een volgende vegradering? Stuur dan gerust een mail naar milieuraad@ieper.be 

Daarnaast zijn een aantal belangrijke werkgroepen actief :
     -Mobiliteit 
     -Natuur 
     -Duurzaamheid (klimaat, energie, De Vloei,etc  )
Wil je meewerken met een van deze werkgroepen, laat het ons weten!


 

Samenstelling

Agenda

Verslagen

Groene Pluim


Contactinformatie