Ieper wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen

Ieper wil een toegankelijke stad zijn waar iedereen gemakkelijk toegang heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Iedereen moet er comfortabel kunnen wonen, leren en werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen. Ook de inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

We willen dus een omgeving creëren die voor iedereen toegankelijk is. Zowel voor mensen met alle mogelijke beperkingen (rolstoelgebruiker, slechtziende, slechthorende, …) alsook bijvoorbeeld voor ouders met een kinderwagen.
 
Ieper mag zich sinds eind 2017 toen de stad het Charter Toegankelijkheid ondertekende, ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. Met het charter engageert het stadsbestuur zich om de komende jaren te werken aan een toegankelijk Ieper.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Wat doet het stadsbestuur hiervoor? 
 
- Er is een speciale stuurgroep Toegankelijkheid opgericht en ambtenaar Cathérine Lamaire werd aangesteld als coördinator en aanspreekpunt toegankelijkheid. Verschillende stadsdiensten hebben samen met de stuurgroep toegankelijkheid hard gewerkt en het kwaliteitstraject in samenwerking met Inter doorlopen. Maar hier stopt het natuurlijk niet. We blijven ons extra inzetten om Ieper nog toegankelijker te maken!
 
- Daarnaast is er een speciale adviesraad (ISAT) opgericht, waar mensen zich vrijwillig kandidaat voor stelden. Die raad is voor het eerst samengekomen op 25 september 2019 en waren meteen al tegen de 30 mensen geïnteresseerd.  Deze groep is bereid om op regelmatige basis samen te komen en na te denken over de toegankelijkheid in de stad. 

- Schepen Ives Goudeseune kreeg de bevoegdheid Toegankelijkheid expliciet toegewezen, een primeur in de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

- Stad Ieper werkt nauw samen met Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen). Deze organisatie zoekt uit hoe toegankelijkheid ingebed kan worden in het stedelijk beleid. Ze doen dat bijvoorbeeld door de stad tips te geven als ze nieuwe straten en pleinen aanleggen of stadsgebouwen inrichten. 

- Stad Ieper denkt ook aan toegankelijkheid voor bezoekers. Hier vind je een overzicht per thema en de toegankelijkheid.
 
Samen met de stuurgroep wil stad Ieper de toegankelijkheid in al zijn facetten verbeteren. Ook van de adviesraad verwacht het stadsbestuur heel wat inbreng, voorstellen en voorbeelden hoe we dit best allemaal doen.

De leden van de adviesraad kunnen tips geven, en op dingen wijzen die de stad  zelf over het hoofd ziet. Als je een goed beleid wil voeren is deze vorm van participatie onontbeerlijk. Het gaat tenslotte over het comfort van alle Ieperlingen: iedereen is gebaat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.
 
Toegankelijk Vleeshuis

Wie doet wat?

Toegankelijk Vlaanderen
Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, Inter vzw, streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving zodat iedereen op een gelijkwaardige wijze volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven www.inter.vlaanderen. 

Toerisme Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen geeft informatie over vakantie in Vlaanderen, ook met een handicap.
www.visitflanders.be - www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid
 
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het  Vlaamse gelijkekansenbeleid.
www.gelijkekansen.be

Toegankelijk Vlaanderen-databank
Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants … Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouwonderdeel.
 
 
 
 

Contactinformatie