Welzijnsorganisaties

Ieper telt vele welzijnsorganisaties. Als stad werken we vaak met hen samen en ondersteunen we hun werking.

Draag je als burger graag zelf je steentje bij aan het welzijn van Ieper? Wil je een organisatie steunen? Doe je graag een schenking (materiaal, grote voedseloverschotten, financieel)?

Neem dan contact op met hen via onderstaande contactgegevens. 


AA groep “Doe stille voort”

AA is een zelfhulpgroep die wereldwijd volgens dezelfde principes werkt en als doel heeft ieder lid nuchter te laten worden en te blijven.

Auxilia vzw

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geeft aan personen in kansarmoede.

BE YOU

Be You vzw is een werking voor jongeren in Ieper. Be You staat voor jezelf zijn en daarin willen we jongeren helpen groeien door activiteiten en coaching.

De Fonkel vzw

Buddywerking voor personen met jongdementie.

De Reikende Hand Ieper

Deze rouwzorggroep brengt mensen samen waarvan hun partner overleden is. Jaarlijks organiseren zij ook rouwsessies voor weduwen en weduwnaars.

Gezinsbond Ieper

Ligo

Onderwijs dat je helpt om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten op jouw tempo.

Op ’t Spoor

Een groep vrijwilligers werken iedere dag aan het organiseren van een hygiënische en dagverse voedselbedeling in een warm en laagdrempelig onthaal.

Vereniging Ons Tehuis

Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Vzw Palliatieve zorgen Westhoek-Oostende

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie.

Welzijnsschakel Tegoare

Tegoare brengt mensen in armoede en vrijwilligers samen in respect en gelijkwaardigheid. Zij wil de ogen openen voor armoede in Ieper en de stem van de armen in de gemeente laten horen. Op die manier zijn ze mensen in armoede nabij.

WVA

Deze vzw zet in op vrije tijd voor personen met een beperking.

Ben je zelf actief in een Ieperse welzijnsorganisatie, maar is deze nog niet opgenomen in deze lijst?

Raadpleeg het reglement voor erkenning. Een aanvraag voor erkenning dien je in via het aanvraagformulierVia ditzelfde formulier kan je onder bepaalde voorwaarden ook een werkingssubsidie aanvragen.