Evenementen

Bij het organiseren van een evenement komt heel wat kijken. Het stadsbestuur van Ieper wil je dan ook graag op weg helpen om je vlot door alle mogelijke regelgeving te loodsen. 
 
Onder evenementen vallen bijv. volgende activiteiten: een straat- of buurtfeest, een kermis of markt, tot zelfs een grootschalig evenement zoals een braderij of een optreden. Dit omvat ook alle sportactiviteiten die geheel of gedeeltelijk ingericht worden op de openbare weg, zoals wielerwedstrijden, loopkoersen e.d. Voor elk van deze evenementen is een toelating van ofwel de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen nodig. 
 
Met slechts 1 aanvraag kan je tegelijkertijd ook andere diensten laten activeren. Zo neemt de dienst economie ook contact op met alle diensten die nodig zijn voor een veilig verloop van jouw evenement zoals politie, brandweer, veiligheidscel,...
 
Voor een goede en vlotte afhandeling van de toelating voor jouw evenement is uiteraard tijd nodig. Dien je aanvraag dan ook tijdig in.
 
 

Contact