Organiseer je een evenement?

  • Een evenement organiseren voor minder dan 500 personen: dien je aanvraag minstens 8 weken op voorhand in.

  • Een evenement organiseren voor meer dan 500 personen: dien je aanvraag minstens 12 weken op voorhand in.


Heb je vragen rond de geldende maatregelen bij het organiseren van een evenement neem dan contact op met evenementen@ieper.be 

Bij het organiseren van een evenement komt heel wat kijken. We helpen je dan ook graag op weg om je vlot door alle mogelijke regelgeving te loodsen. 

Hoe organiseer je een veilig evenement?


Charter voor evenementen in Ieper Vredesstad

Stad Ieper waakt voor haar evenementen en in haar vergunningenbeleid over de naleving van het uitdragen van de waarden van Ieper Vredesstad en vraagt dat ook de organisatoren zelf hiertoe initiatief nemen. Daartoe worden organisatoren in het kader van de aanvraagprocedure voor een activiteit of evenement, gevraagd dit charter ook te onderschrijven. 
 
 
 
 
Start je aanvraag
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaal evenementenloket
 
 
 
 
 Start je aanvraag
 
 
 
Meer info