Toegankelijkheidsverklaring Stad Ieper

Stad Ieper streeft ernaar zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig met de Europese richtlijnen en het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.ieper.be (hoofdwebsite) .

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet
Voorlopig voldoen een aantal zaken nog niet aan het Bestuursdecreet, we werken momenteel hard om ervoor te zorgen dat deze zaken zo snel mogelijk in orde zijn.

 • 1.1.1 Niet-tekstuele content
  Niet alle beschikbare content op de website heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. 
 • 1.4.3 Contrast (minimum)
  De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft voor een aantal elementen momenteel nog geen contrastverhouding van ten minste 4,5:1. Hiervoor dienen een aantal kleuren op de website aangepast te worden. 
 • 2.1.3 Toetsenbord
  Een minimaal aantal aan functionaliteit van de content is nog niet bedienbaar via een toetsenbordinterface. 
 • 2.4.1 Blokken omzeilen
  Er is momenteel nog geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen, dit omvat bijvoorbeeld het menu. 
 • 2.4.7 Focus zichtbaar
  Nog niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. 
 • 3.3.3 Foutsuggestie
  Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden er voorlopig nog geen suggesties aan de gebruiker geleverd. 
 • 4.1.3 Statusberichten
  In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen momenteel statusberichten nog niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Onevenredige last
In de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 kan een vrijstelling op grond van onevenredige last tijdelijk ingeroepen worden. De geraamde kosten en baten wegen met andere woorden in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

 • 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
  1. Voorlopig zijn er nog niet op alle vooraf opgenomen audiocontent ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld. YouTube biedt automatische ondertiteling aan voor video’s waar deze niet beschikbaar is.
  2. De beelden van de livestream van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het audioverslag die achteraf te raadplegen zijn, worden momenteel niet ondertiteld. Het voorzien van onderschriften staat in onevenredige last tot het gebruiksnut ervan. Als tekstueel alternatief worden de notulen van de zitting steeds ter beschikking gesteld.
 •  1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

 • 1.2.5 Audiodescriptie

 • Online kaarten

de inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

 • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

 • 1.2.4  Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
  Volgens het Vlaamse Bestuursdecreet is het niet nodig voor overheidsorganisaties om live ondertitels aan te bieden voor doven en slechthorenden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 30/07/2020, na het uitvoeren van een zelfbeoordeling.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30/07/2020.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het meldingsformulier of geef dit per e-mail door aan de toegankelijkheidsambtenaar via een e-mail en geef hierbij de link naar de webpagina of screenshot door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b, van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Algemeen Directeur van stad Ieper.