Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Wat is de Gecoro?

De GECORO is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. De werking van de GECORO is geregeld in de codex op de ruimtelijke ordening (2010), een uitvoeringsbesluit en een deontologische code.

 

Samenstelling

  • deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter
  • mandaten voor verschillende maatschappelijke geledingen
  • één vaste secretaris, niet stemgerechtigd
  • afgevaardigden voor de politieke partijen, niet stemgerechtigd

 

 

MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN

EFFECTIEF LID

PLAATSVERVANGEND LID

MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN

Lieven Stubbe

Kathleen Bevernage

VERENIGINGEN VAN WERKGEVERS VOKA

Veerle De Mey

Walter Barthier

VERENIGINGEN VAN HANDELAARS

Piet Vergauwe

Julie Leterme

SECTOR LANDBOUW

Dominique Huits

Renaat Van Hecke

VERENIGINGEN VAN WERKNEMERS - ACV

Kristien Beyens

Patrick Vandermeersch

VERENIGINGEN VAN WERKNEMERS - ABVV

Eric Derdaele

Jeroen Coolsaet

BOUWMAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE WONINGBOUW

Brigitte Dewulf

Hendrik Vervisch

OCMW

Frans Vromman

Tine Verschoot

SECTOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Stefaan Lazoore

 

JEUGD

Sara Descamps

Jonas Plouvier

CULTURELE SECTOR

Frans Lignel

Devos Monique

DERDE LEEFTIJD

Anne-Marie Haentjens

Paul Lambert

DESKUNDIGE

Peter Pillen

Jef Pierco

DESKUNDIGE

Klaas Monkerhey

José Deschildre

DESKUNDIGE

Filip Boury

Lieven Wydooghe

DESKUNDIGE

Paul Buylaert

Marijke Dendooven

DESKUNDIGE/VOORZITTER

Ward Deneckere

 

SECRETARIS

Laheye Kathy

 

vertegenwoordiger politieke fractie CD&V

Gheysens Miguel

Sampers Lies

vertegenwoordiger politieke fractie SP.a

Bouchaert Evelyn

Ives Goudeseune

vertegenwoordiger politieke fractie NV-A

Descheemaecker Michiel

Vanhove Jef

vertegenwoordiger politieke fractie Vlaams Belang

Six Nancy

Knockaert Dimitri

vertegenwoordiger politieke fractie Open Ieper

Metsu Danny

 Descamps Thijs

vertegenwoordiger politieke fractie Groen

Billiau Veerle

 

bevoegde schepen Ruimtelijke Ordening

Bolle Philip

 

 
 

Contactinformatie