Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Wat is de Gecoro?

De GECORO is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. De werking van de GECORO is geregeld in de codex op de ruimtelijke ordening, een uitvoeringsbesluit en een deontologische code.

Samenstelling.

Stemgerechtigde leden:

EFFECTIEF LID

PLAATSVERVANGEND LID

Milieu- en natuurverenigingen

Lieven Stubbe

Danny Venus

Werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van handelaars of landbouwers

Tom Vermeersch

Sarah Spenninck

Handelaars

Matthieu Depotter

Chris Bevernage

Landbouw

Nancy Sercu

José Boeraeve

 Werknemers - acv

Els Corneillie

Patrick Vandermeersch

Werknemers - abvv

Eric Derdaele

Lindsay Deprince

Sociale woningbouw

Peter Pillen

Eric Neels

Mensen met een beperking

Kathleen Bevernage

Stefaan Lazoore

Jeugd

Louise Lahoutte

Delphine Kimpe

Culturele sector

Frans Lignel

Monique Devos

Seniorenraad

Oscar Delporte

Irène Masschelein

Deskundige
Ondervoorzitter

Marjan Flamang

Hélène Baneux

Deskundige

Ignace De Ro

Klaas Monkerhey

Deskundige

Marlies Wyffels

Bruno Debaenst

Deskundige

Dominique Huits

Lieven Wydhooge

Deskundige

Johan Vrijghem

Pauline Adam

Deskundige
Voorzitter

Matthias Castelein

 

Niet- stemgerechtigde leden:

EFFECTIEF LID

PLAATSVERVANGEND LID

Vertegenwoordiger politieke fractie Open Ieper

Danny Metsu

Thijs Descamps

Vertegenwoordiger politieke fractie Vooruit

Evelyn Bouchaert

Ives Goudeseune

Vertegenwoordiger politieke fractie N-VA

Jef Vanhove

Brecht Lottegier

Vertegenwoordiger politieke fractie CD&V

Miguel Gheysens

Lies Sampers

Vertegenwoordiger politieke fractie IEPER2030

Nancy Six

Saskia Dehollander

Vertegenwoordiger politieke fractie Groen

Sam Vancayseele

Veerle Billiau

Bevoegde schepen

Philip Bolle

 

Secretaris

Kathy Laheye

 

 

 

Contactinformatie