Buurtinformatienetwerken

Buurtinformatienetwerken
 
Een BuurtInformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.
 
Een BIN wil:
 
• Het veiligheidsgevoel verhogen
• De samenwerking in de buurt versterken
• De buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie
• Een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling
 
Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.
 
Bij een 'buurtinformatienetwerk' wordt veelal gedacht aan woninginbraken en dit is nogal eens de aanleiding om een BIN op te starten.
 
Een BIN gaat echter verder dan alleen maar een strijd aan te gaan tegen inbraken. Het is de bedoeling om een veiligere leefomgeving te creëren en daarom wordt de burger aangemoedigd om ook andere vormen van criminaliteit of overlast te melden, zoals:
 
• Sluikstorten of achterlaten van zwerfvuil
• Alle vormen van vandalisme (graffiti, beschadigingen aan voertuigen, …)
• Milieuproblemen
• Lawaaihinder
• ...  
 
In 2007 werd, op initiatief van hoofdinspecteur Wim Cardon (lokale politie Arro Ieper) en voorzitter van vzw Buurtinformatienetwerken Bertrand Pousseele, een verwittigingsysteem in het leven geroepen dat uitmondde in de BIN-sms, een systeem dat waarschuwingen zendt via sms en e-mail.
 
Voor meer info omtrent het BIN-project in onze regio verwijzen we graag door naar de lokale politie Arro Ieper:
 
Wim Cardon
Hoofdinspecteur
Ter Waarde 54
8900 Ieper
tel. 057 230 500
 
websites: 
www.besafe.be
www.binsms.be
 
  
 
 

Contactinformatie