Zitdagen externe diensten

Huurdersbond West-Vlaanderen
AC Auris, elke donderdag, 14 - 16.30 uur (niet in de eerste 2 weken van juli en augustus).
Juli en augustus: enkel op afspraak via 050 33 77 15

Vlaams Woningsfonds
AC Auris, elke dinsdag, 13.30 - 16.30 uur
Enkel op afspraak via 051 431 945

FOD Sociale Zekerheid
AC Auris, 2de donderdag van de maand, 13.30 - 16.30 uur
Geen afspraak nodig

Rijksdienst Sociale Verzekering Zelfstandigen (RSVZ) en Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
AC Auris, 2de dinsdag van de maand, 9 - 12 uur
Enkel op afspraak via 1765

DYZO (zelfstandigen in moeilijkheden)
AC Auris, 3de donderdag van de maand, 13.30 - 16.30 uur
Enkel op afspraak via 0800 111 06

LEIF (info over levenseinde)
AC Auris, laatste donderdag van de maand, 9 - 12 uur
Enkel op afspraak via 0800 9 8900

GSD-V
AC Auris | 2de donderdag | 9.30 - 12 u.
LDC De Kersecorf | 2de donderdag | 13 - 14.30 u.

Snel op weg (één loket voor alle vragen over om het even welke beperking)
AC Auris, woensdag en vrijdag, 9 - 12 uur
Geen afspraak nodig
https://www.vondels.be/rth/snel-op-weg

Victor vzw (mobiele en ambulante begeleiding aan personen met autisme, hun gezin en omgeving)
AC Auris, 2de en 4de maandag van de maand, 13.30 - 16.30 uur
Enkel op afspraak via 051 252 528

Centrum voor rechtshulp (i.s.m. notarissen)
LDC De Kersecorf
Dinsdag 10 september en 12 november 2024: 17.30 uur - 18.30 uur
Enkel op afspraak via 057 451 780