Sportraad

De stedelijke sportraad van Ieper is een adviesorgaan die het stadsbestuur adviseert inzake het sportbeleid. De sportraad geeft adviezen aan het stadsbestuur zowel op eigen initiatief als op vraag van de stad rond alle aangelegenheden van de sport bv. tarieven, openingsuren, bouw van sportinfrastructuur ... . Het dagelijks bestuur wordt verkozen door de leden van de Raad van Beheer van de sportraad. De leden hiervan zijn alle sportverenigingen, maar ook alle geïnteresseerden kunnen deel uitmaken van de Raad van Beheer van de sportraad. Het bestuur van de sportraad vergadert maandelijks. De Raad van beheer vergadert 4 maal per jaar. De sportraad geeft niet alleen adviezen, maar organiseert ook verschillende activiteiten. Ze verkiest jaarlijks de Ieperse sportman, sportvrouw, sportclub en sportbelofte van het jaar en reikt elk jaar een trofee van Ieperse sportverdienste voor een sportloopbaan.