Charter "Naar een toegankelijke gemeente"

Samenwerking Inter

Het stadsbestuur heeft sinds eind 2016 een structurele samenwerking met Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid. Zo geeft Inter uitgebreid toegankelijkheidsadvies over stedenbouwkundige vergunningen op de belangrijkste momenten zoals voorontwerp, ontwerp, bouwvergunning en uitvoeringsfase van bepaalde projecten.

Inhoud charter

Een toegankelijke stad is een stad waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Als stadsbestuur erkennen we dat toegankelijkheid een bepalende rol speelt om elke inwoner en bezoeker (ongeacht zijn mogelijkheden, leeftijd, culturele achtergrond) gelijke kansen te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hiermee leveren we als gemeente onder andere een bijdrage aan de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap dat België ratificeerde in 2009. Het VN-verdrag pleit ervoor dat personen met een handicap volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Om een  inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid te realiseren starten we met het bestuur, de medewerkers en de inwoners van onze stad het kwaliteitstraject ‘Naar een toegankelijke gemeente’.

Hoe doen we dat?

  • We kiezen resoluut voor een structurele aanpak. Dit doen we door bij de start van elk project goed na te denken over de toegankelijkheid voor iedereen. Toegankelijkheid wordt bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening, en de communicatie van de gemeente. We houden hierbij rekening met de principes van Universal Design. Op die manier streven we naar mooie, duurzame en kwaliteitsvolle resultaten.

  • Participatie van de inwoners van stad Ieper is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een integraal toegankelijkheidsbeleid. Ervaringsdeskundigen en adviesraden kennen de noden en prioriteiten op vlak van toegankelijkheid en worden actief betrokken bij het toegankelijkheidsbeleid. We streven naar gebruikersparticipatie in elk project vanaf de start.

  • De stad bouwt een netwerk van partners op (mobiliteitsactoren, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale economie) die het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid kunnen versterken.

  • Het stadsbestuur werkt samen met Inter, dat het kwaliteitssysteem ontwikkelde. Inter reikt hiervoor instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en begeleiding aan bij het toegankelijk maken van onze infrastructuur, dienstverlening en evenementen en begeleidt ons in het traject ‘Naar een toegankelijke gemeente’.

Het traject start met een grondige zelfevaluatie van ons toegankelijkheidsbeleid. Hierna zullen we bepalen welke inspanningen nodig zijn om ons toegankelijkheidsbeleid te versterken en doelstellingen en acties op korte en lange termijn vastleggen. We engageren er ons toe om regelmatig te communiceren met de inwoners van onze stad/gemeente over de vooruitgang die we boeken op weg ‘naar een toegankelijke gemeente’.


Toegankelijkheid doordacht inbedden

Toegankelijkheid is echter meer dan fysieke bereikbaarheid. Het stadsbestuur wil via het kwaliteitstraject Naar een toegankelijke gemeente bij de start van elk project goed nadenken over de toegankelijkheid voor iedereen. Inter begeleidt het bestuur en reikt de nodige instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en begeleiding aan voor het toegankelijk maken van de gemeentelijke infrastructuur, dienstverlening, communicatie en evenementen.

Meer info vind je ook via www.inter.vlaanderen.