Inspraak en participatie

Het stadsbestuur wenst de bevolking van groot-Ieper nauw te betrekken bij het stedelijk beleid. Het stimuleren van deze betrokkenheid is gesteund op twee pijlers:

  • een doorgedreven informatievoorziening via de website, het stadsmagazine, bewonersbrieven, persmomenten, informatievergaderingen...
  • het verlenen van een hoge graad van inspraak via de werking van de adviesraden en andere vormen van inspraak die voorzien zijn door het decreet lokaal bestuur.

 

Contact