Aangifte schade bij landbouwers door extreme weersomstandigheden

Online aanvragen Maak een afspraak

In geval van extreme weersomstandigheden (overvloedige regen) kan een procedure opgestart worden tot erkenning als ramp.
Het stadsbestuur bereidt dan een dossier voor met alle schadegevallen om de ramp te laten erkennen. Bij erkenning als ramp kan schade, die niet door de gewone brandverzekering gedekt wordt, eventueel via het Rampenfonds gerecupereerd worden.
In functie van de omvang van de schade enerzijds en de meteorologische gegevens anderzijds zal uiteindelijk beslist worden of de schade al dan niet als ramp erkend wordt en of het bij een erkenning om een landbouw- of een algemene ramp gaat.

Procedure

Het stadsbestuur doet een oproep aan alle landbouwers om zo snel mogelijk na de extreme weersomstandigheden schade aan teelten (of eventuele materiële schade) te melden aan de landbouwdienst. Bij voorkeur vragen we om de schade hier online in te vullen. 
Wie niet over internet beschikt of wie minder vlot online werkt, kan ook gebruik maken van een papieren document die je volledig invuld en met de nodige bijlagen terugbezorgd. (via mail of per post). 
Je kan het document hier downloaden.
Vermeld zeker de exacte datum en oorzaak van de schade en vermeld de perceelnummers overeenstemmend met deze uit de verzamelaanvraag.
De schade zal nadien vastgesteld worden door een gemeentelijke commissie en de dossiers worden overgemaakt aan het Vlaams Rampenfonds.

Wie een schademelding heeft ingediend, zal van de procedure verder op de hoogte worden gehouden.

Meebrengen

- Verzamelaangifte
- Raming van de schade per perceel
- Eventueel fotoverslag (vooral nuttig voor uiteindelijk dossier)

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie