Gebruik van veldkanonnen

Online aanvragen

Het gebruik van veldkanonnen of vogelschrikkanonnen is via de politieverordening geregeld.

Voorwaarden

Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten werken.
De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen die op minder dan 150 meter gelegen zijn.  De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.  Twee tot drie salvo's na elkaar, binnen de 15 seconden, worden als één knal beschouwd.

Vooraleer men een toestel in gebruik neemt, moet men dit melden bij de stad.

Procedure

Meldingsformulier invullen voorafgaand gebruik.

Meebrengen

Situeringsplannentke/schets met locatie veldkanon(nen)

Regelgeving

De zonale politieverordening van 1 februari 2016 omvat de regels voor het gebruik van veldkanonnen zoals hierboven beschreven.

 
Online aanvragen

Contactinformatie