Premie erosiebestrijding door groenbedekkers

Online aanvragen Maak een afspraak

Jaarlijks spoelen tonnen vruchtbare grond van de akkers weg. Om dit te vermijden maakt de stad Ieper samen met de landbouwers werk van erosiebestrijding. Er is een erosiebestrijdingsplan opgesteld waarin de knelpunten worden aangegeven en maatregelen worden tot op perceelsniveau voorgesteld. Via beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij krijgen landbouwers vergoedingen voor het uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen zoals bijvoorbeeld grasbufferstroken of grasgangen. 

Groenbedekkers helpen erosie op akkerland te voorkomen en de bodemstructuur te verbeteren.

Meer info is te vinden op www.vlm.be  of te verkrijgen via de Ieperse landbouwdienst. 

Procedure

De stad Ieper verleent een toelage van 15 EUR/ha (max. 250 EUR) aan landbouwers die percelen op grondgebied Ieper inzaaien met een groenbedekker.
De groenbedekker dient ingezaaid voor 1 november en is te behouden tot 15 februari van volgend jaar. Er dient jaarlijks voor 1 december een aanvraag ingediend te worden bij de landbouwdienst van Ieper.

Meebrengen

- Kopie verzamelaangifte
- Kopie factuur van zaaigoed

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie