Premie erosiebestrijding door groenbedekkers

Maak een afspraak

Vanaf dit jaar is een nieuw reglement voor de toelage voor groenbedekkers van toepassing.

Behalve als erosiebestrijdende maatregel is een groenbedekker ook een gunstige maatregel voor de natuurkwaliteit. Er zijn reeds meerdere gemeenten die een toelage voor bijenvriendelijke groenbedekkers verlenen, waarbij de maatregel positief wordt geëvalueerd.

Door de ondertekening van het charter bijenvriendelijke gemeente engageerde de stad zich om aandacht te besteden aan het belang van bijen en het belang van stuifmeelrijke omgeving. Het inzaaien van bijenvriendelijke groenbedekkers kan ook een maatregel te zijn om hier uitvoering aan te geven. Daarom wordt de eerdere toelage aangepast en aangevuld met een toelage voor bijenvriendelijke groenbedekkers.

Het inzaaien van bijenvriendelijke gewassen vergt een extra inspanning waardoor een ander toelagetarief geldt.
Het reglement vindt u als bijlage. 

 

Procedure

De stad Ieper verleent een toelage van 20 EUR/ha (max. 300 EUR) aan landbouwers die percelen op grondgebied Ieper inzaaien met bijenvriendelijke groenbedekkers.
De groenbedekker dient ingezaaid voor 20 augustus en is te behouden tot 15 februari van volgend jaar. Er dient jaarlijks voor 1 december een aanvraag ingediend te worden bij de landbouwdienst van Ieper.

De stad Ieper verleent een toelage van 10 EUR/ha (max. 200 EUR) aan landbouwers die percelen op grondgebied Ieper inzaaien met gewone groenbedekkers.
De groenbedekker dient ingezaaid voor 1 november en is te behouden tot 15 februari van volgend jaar. Er dient jaarlijks voor 1 december een aanvraag ingediend te worden bij de landbouwdienst van Ieper.

In geval er zowel voor bijenvriendelijke groenbedekkers als gewone een aanvraag voor toelage wordt ingediend geldt eveneens het maximum van 300 EUR.

Meebrengen

- Kopie verzamelaangifte
- Kopie factuur van zaaigoed
- Kopie van de luchtfoto's van de aangegeven percelen

Maak een afspraak

Contactinformatie