Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Strategisch Plan 2023-2027

19 april 2023

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023 en loopt tot 2027.
Op 17 maart 2023 werd de Vlaamse invulling  goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Voor de opmaak van dit plan werd een milieueffectenrapport opgesteld.

Het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 geeft invulling aan de algemene doelstellingen van het GLB en beoogt het bevorderen van een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector, de ondersteuning en versterking van de milieubescherming en de versterking van de sociaaleconomische structuur van het platteland.

Beslissing van de ministerraad