Programmatische aanpak stikstof

22 maart 2023

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Op basis van de regelgeving inzake milieueffectrapportage kunt u de volgende documenten bij de gemeente raadplegen:

  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Je kan deze documenten ook raadplegen via volgende link: www.vlaanderen.be/stikstof
en via de website van team Mer.

Meer info?
Contacteer het Departement Omgeving: tel. 02 553 75 86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.), stikstof@vlaanderen.be 

Contactinformatie