Boek een afspraak online met je lokale politiepost!

Vanaf juli is het mogelijk om een afspraak te maken met alle lokale commissariaten via de website van de politiezone Arro Ieper. Deze online agenda werd ingevoerd als een verruiming op de contactmogelijkheden met de lokale politiepost.

Langsgaan zonder afspraak is niet mogelijk.

De beschikbare afspraakmomenten zijn te consulteren via de online agenda.

De afspraak kan gemaakt worden via deze link.

Een afspraak moet ten minste de dag vooraf gemaakt worden. Wie de afspraak niet via het internet kan vastleggen kan telefonisch contact opnemen met een medewerker op het nummer 057 230 530.

Niet dringende aangiften kunnen digitaal gebeuren via https://www.politie.be/nl/e-loket 

Voor uiterst dringende aangiften is het onthaal van het hoofdcommissariaat (Ter Waarde 54, 8900 IEPER) 24u op 24 geopend, vooraf telefonisch contact opnemen is noodzakelijk 057 230 500.