Boek een afspraak online met je lokale politiepost!

Vanaf juli is het mogelijk om een afspraak te maken met alle lokale commissariaten via de website van de politiezone Arro Ieper. Deze online agenda werd ingevoerd als een verruiming op de contactmogelijkheden met de lokale politiepost.

In de voormiddag kan je nog langsgaan zonder afspraak, in de namiddag en avond kan er volgens beschikbaarheid van lokale medewerkers een individuele afspraak worden gemaakt. Dit betekent meer gerichte contactmomenten en minder wachttijd. Zowel de uren met vrije toegang als de beschikbare afspraakmomenten zijn te consulteren via de online agenda.

De afspraak kan gemaakt worden op de website van de politiezone www.arroieper.be via de knop “Maak hier uw afspraak” op de homepagina.

Selecteer “afspraak met een lokaal commissariaat”  en klik vervolgens op de knop van je lokaal commissariaat in de lijst om naar de online agenda te gaan. Een afspraak moet ten minste de dag vooraf gemaakt worden. Wie de afspraak niet via het internet kan vastleggen kan telefonisch contact opnemen met een medewerker via het nummer van hun politiepost.

Voor uiterst dringende aangiften is het onthaal van het hoofdcommissariaat (Ter Waarde 54, 8900 IEPER) 24u op 24 geopend, maar daar zal je rekening moeten houden met mogelijke wachttijden. Gemaakte afspraken krijgen er immers voorrang.