Noord-Zuid

De Noord-Zuid raad Ieper is de adviesraad van de stad Ieper voor ontwikkelingssamenwerking, derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling.
Drieëntwintig jaar geleden is de raad ontstaan toen onder de naam Derde Wereld raad. Het opstarten van de raad werd gekoppeld aan de praktische organisatie van het eerste Wereldfeest.
Door deze praktische samenwerking leerden de verschillende groepen elkaar beter kennen.

In de voorbije 20 jaren zijn er verschillende aanpassingen gebeurd, onder meer de naam van de adviesraad werd veranderd, maar de werking en de doelstellingen van de raad zijn steeds dezelfde gebleven. Vooral de samenwerking en de ondersteuning van de verschillende lid organisaties is steeds één van de kernideeën gebleven. Noord-Zuid raad is de naam die best de lading van de adviesraad draagt.

Het doel van de Noord Zuid raad is een permanent bewustmakingsbeleid te voeren rond Derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling.

De Noord-Zuid raad is samengesteld uit:

  • een afgevaardigde van een Ieperse organisatie die in of vanuit Ieper een permanente werking heeft rond ontwikkelingssamenwerking.
  • Ieperlingen die zich willen inzetten voor de thema’s waarrond de raad werkt.
  • de schepen Noord-Zuid
  • de Noord-Zuid ambtenaar

Taak van de Noord-Zuid raad is het stadsbestuur te adviseren bij de ontwikkeling van een beleidsvisie inzake Noord-Zuid beleid.
De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak.

De Noord-Zuid raad helpt het stadsbestuur het beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit te voeren, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie van de Noord-Zuid raad, de opties en de standpunten van de Noord-Zuid raad en voor zover haar samenstelling en haar financiële en materiële middelen dit toelaten.
De Noord-Zuid raad Ieper bepaalt vrij maar in de geest van positieve ingesteldheid de mate en de vorm van de medewerking aan de uitvoering van het beleid.

De stuurgroep van de Noord-Zuid raad komt maandelijks samen om de agenda van de raad op te stellen. Ze zorgen voor de uitnodigingen en een getrouwe verslaggeving van de Noord-Zuid raad. Verder staan is in voor de opvolging van de beslissingen van de Noord-Zuid raad. De Noord-Zuid raad wordt samengeroepen door de stuurgroep. Per jaar zijn er minimaal 8 bijeenkomsten van de raad. De vergaderingen worden gehouden buiten de normale werkuren. 

Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen ter inzage op de dienst, gelegen te Ter Waarde 1 - Administratief Centrum Auris. De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak.

De twee belangrijkste activiteiten de raad zijn het jaarlijkse Wereldfeest tijdens het eerste weekend van juli en de Kadobeurs tijdens de eindejaar periode.

 

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 12:30
Dinsdagvan 14:00 tot 18:00
Woensdagvan 09:00 tot 12:30
Donderdagvan 09:00 tot 12:30
Vrijdagvan 09:00 tot 12:30
Zaterdagvan 09:00 tot 12:00
Zondaggesloten
Maandag 24-06-2024van 09:00 tot 12:30
Dinsdag 25-06-2024van 14:00 tot 18:00
Woensdag 26-06-2024van 09:00 tot 12:30
Donderdag 27-06-2024van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 28-06-2024van 09:00 tot 12:30
Zaterdag 29-06-2024van 09:00 tot 12:00
Zondag 30-06-2024gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Vlaamse Gemeenschapdonderdag 11 juli 2024
Nationale Feestdagzondag 21 juli 2024
O.L.V. hemelvaartdonderdag 15 augustus 2024
Brugdagvrijdag 16 augustus 2024
Brugdag zaterdag 17 augustus 2024
Allerheiligenvrijdag 1 november 2024
Allerzielenzaterdag 2 november 2024
Wapenstilstandmaandag 11 november 2024
Kerstdagwoensdag 25 december 2024
2de Kerstdagdonderdag 26 december 2024
Brugdag vrijdag 27 december 2024
Brugdag zaterdag 28 december 2024
Nieuwjaarwoensdag 1 januari 2025
Feest van de Arbeiddonderdag 1 mei 2025

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Waar kan je ons bereiken?