Noord-Zuid

De Noord-Zuid raad Ieper is de adviesraad van de stad Ieper voor ontwikkelingssamenwerking, derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling.
Drieëntwintig jaar geleden is de raad ontstaan toen onder de naam Derde Wereld raad. Het opstarten van de raad werd gekoppeld aan de praktische organisatie van het eerste Wereldfeest.
Door deze praktische samenwerking leerden de verschillende groepen elkaar beter kennen.

In de voorbije 20 jaren zijn er verschillende aanpassingen gebeurd, onder meer de naam van de adviesraad werd veranderd, maar de werking en de doelstellingen van de raad zijn steeds dezelfde gebleven. Vooral de samenwerking en de ondersteuning van de verschillende lid organisaties is steeds één van de kernideeën gebleven. Noord-Zuid raad is de naam die best de lading van de adviesraad draagt.

Het doel van de Noord Zuid raad is een permanent bewustmakingsbeleid te voeren rond Derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling.

De Noord-Zuid raad is samengesteld uit:

  • een afgevaardigde van een Ieperse organisatie die in of vanuit Ieper een permanente werking heeft rond ontwikkelingssamenwerking.
  • Ieperlingen die zich willen inzetten voor de thema’s waarrond de raad werkt.
  • de schepen Noord-Zuid
  • de Noord-Zuid ambtenaar

Taak van de Noord-Zuid raad is het stadsbestuur te adviseren bij de ontwikkeling van een beleidsvisie inzake Noord-Zuid beleid.
De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak.

De Noord-Zuid raad helpt het stadsbestuur het beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit te voeren, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie van de Noord-Zuid raad, de opties en de standpunten van de Noord-Zuid raad en voor zover haar samenstelling en haar financiële en materiële middelen dit toelaten.
De Noord-Zuid raad Ieper bepaalt vrij maar in de geest van positieve ingesteldheid de mate en de vorm van de medewerking aan de uitvoering van het beleid.

De stuurgroep van de Noord-Zuid raad komt maandelijks samen om de agenda van de raad op te stellen. Ze zorgen voor de uitnodigingen en een getrouwe verslaggeving van de Noord-Zuid raad. Verder staan is in voor de opvolging van de beslissingen van de Noord-Zuid raad. De Noord-Zuid raad wordt samengeroepen door de stuurgroep. Per jaar zijn er minimaal 8 bijeenkomsten van de raad. De vergaderingen worden gehouden buiten de normale werkuren. 

Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen ter inzage op de dienst, gelegen te Ter Waarde 1 - Administratief Centrum Auris. De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak.

De twee belangrijkste activiteiten de raad zijn het jaarlijkse Wereldfeest tijdens het eerste weekend van juli en de Kadobeurs tijdens de eindejaar periode.

 

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 12:30
Dinsdagvan 14:00 tot 18:00
Woensdagvan 09:00 tot 12:30
Donderdagvan 09:00 tot 12:30
Vrijdagvan 09:00 tot 12:30
Zaterdagvan 09:00 tot 12:00
Zondaggesloten
Maandag 28-10-2019van 09:00 tot 12:30
Dinsdag 29-10-2019van 14:00 tot 18:00
Woensdag 30-10-2019van 09:00 tot 12:30
Donderdag 31-10-2019van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 1-11-2019gesloten
Zaterdag 2-11-2019gesloten
Zondag 3-11-2019gesloten
laden

Sluitingsdagen

Allerheiligenvrijdag 1 november 2019
Allerzielenzaterdag 2 november 2019
Wapenstilstandmaandag 11 november 2019
Kerstdagwoensdag 25 december 2019
2de Kerstdagdonderdag 26 december 2019
Nieuwjaarwoensdag 1 januari 2020
Feest van de Arbeidvrijdag 1 mei 2020
Feest van de Vlaamse Gemeenschapzaterdag 11 juli 2020
Nationale Feestdagdinsdag 21 juli 2020
O.L.V. hemelvaartzaterdag 15 augustus 2020

Waarvoor kan je bij ons terecht?


Waar kan je ons bereiken?