Partnersteden

Jumelages en internationale contacten 

 
Het begrip ‘jumelage’ is ontstaan na WO II in 1950. Een ‘jumelage’ brengt de inwoners van twee steden over de grenzen heen met elkaar in contact. De aanvankelijke doelstelling van de toenadering tussen steden in Europa was om oude twisten en rivaliteit weg te werken. De vriendschapsbanden op vandaag hebben veeleer de bedoeling om de burgers bewust te maken van één Europa.
 
Steden waarmee stad Ieper een jumelageovereenkomst heeft: 
Seelbach (Duitsland) met Zillebeke, sinds 1983
Siegen (Duitsland), sinds 1967
Saint-Omer (Frankrijk), sinds 1969
Sittingbourne (Verenigd Koninkrijk), sinds 1964
Lehrte (Duitsland)
 
Tussen 1964 en 1969 was Ieper erg actief in het aangaan van jumelages met buitenlandse steden. De oudste jumelage werd aangegaan met Sittingbourne (thans Swale) in Kent (Groot-Brittannië). De overlevering vertelt dat Ieper in het herdenkingsjaar 1964 - vijftigste verjaardag van het begin van WO I - een Britse stad zocht om mee te verbroederen en hiervoor een advertentie plaatste in ‘The Times’. Sittingbourne, met de legendarische Syd Faulkner en Margaret Boulding, reageerde het eerst. 
 
Daarna kwamen Siegen in Duitsland en Saint-Omer in Frankrijk. Siegen werd gekozen omdat het de garnizoenstad was van het Belgische zesde Lansiersregiment, waarvan Ieper peterstad was. Het één bracht het andere met zich mee en door de bezoeken aan de militairen te Siegen groeiden ook de contacten met het Stadsbestuur. 
 
In Frankrijk werd de partnerstad niet ver gezocht. Saint-Omer werd, net als Ieper, in september 1944 bevrijd door dezelfde eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van de legendarische Generaal Maczek.
 
Daarbij had het Ieperse Kruisstraatcomité een bijzondere band met het Comité Rue de Calais in Saint-Omer. Groepen uit de Kattenstoet waren te vinden in de jaarlijkse praalstoet, die toen zowat het hoogtepunt was in het leven van de ‘Audomarois’. 
 
Niet officieel, maar wel erg intens, waren de contacten met Lehrte. Daarvoor zorgden in de eerste plaats de brandweerkorpsen en de Picanolharmonie, onder impuls van Roger Quaghebeur. 
 
De tijdsgeest heeft zijn tol geëist en van de jumelages zijn enkel nog sporadische contacten tussen gemeentebesturen en enkele verdienstelijke initiatieven van de jumelagecellen overgebleven. De contacten tussen families - het cement in de beginjaren, vooral met Sittingbourne - zijn geleidelijk uitgestorven. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe ‘krachten’ te rekruteren. 
 
Zillebeke heeft nog de beste contacten met zustergemeente Seelbach in het Zwarte Woud. Het is de jongste telg in de jumelagefamilie en op dit ogenblik de meest levenskrachtige.
 
 
Stad waarmee stad Ieper een samenwerking heeft in het kader van internationale samenwerking met het zuiden:
Ghana Wa (Ghana), sinds 2002
 
Steden waarmee stad Ieper een overeenkomst heeft in het kader van het internationaal netwerk Mayors for Peace:
Japan Hiroshima (Japan), sinds 2004
Japan Nagasaki (Japan), sinds 2004
 
 

Contactinformatie