Seniorenwoningen

Seniorenwoningen zijn woningen voor ouderen die nog zelfstandig willen en kunnen wonen. Elke woning kan onderdak bieden aan een alleenstaande of koppel. Deze woningen worden enkel verhuurd aan ouderen.

Meebrengen

Indien u een aanvraag komt doen neemt u best volgende zaken mee:

  • uw identiteitskaart
  • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten van uw leefloon, uitkering (vb mutualiteit, vakbond) of pensioen
  • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale Zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning
  • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn
  • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject hebt gevolgd.

Contactinformatie