Premie verharden van landbouwwegen

Online aanvragen Maak een afspraak

Land- of tuinbouwers die de toegangsweg naar hun bedrijf willen verharden, komen in aanmerking voor een toelage.
De toelage bedraagt 4,50 EUR per lopende meter en is beperkt tot maximaal 1.250 EUR per aanvraag. Ook herstelwerken komen in aanmerking. Het volledige reglement en aanvraagformulier zijn te bekomen bij de landbouwdienst of kan je online invullen. 

Meebrengen

- Situeringsplan of schets
- Factuur van uitvoering van de werken

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie