Noord-Zuidraad

De Noord-Zuid raad Ieper is de adviesraad van de stad Ieper voor ontwikkelingssamenwerking, derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. Drieëntwintig jaar geleden is de raad ontstaan toen onder de naam Derde Wereld raad. Het opstarten van de raad werd gekoppeld aan de praktische organisatie van het eerste Wereldfeest.
Door deze praktische samenwerking leerden de verschillende groepen elkaar beter kennen. Het doel van de Noord Zuid raad is een permanent bewustmakingsbeleid te voeren rond Derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. Taak van de Noord-Zuid raad is het stadsbestuur te adviseren bij de ontwikkeling van een beleidsvisie inzake Noord-Zuid beleid. De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak. 

De Noord-Zuid raad helpt het stadsbestuur het beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit te voeren, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie van de Noord-Zuid raad, de opties en de standpunten van de Noord-Zuid raad en voor zover haar samenstelling en haar financiële en materiële middelen dit toelaten. De Noord-Zuid raad Ieper bepaalt vrij maar in de geest van positieve ingesteldheid de mate en de vorm van de medewerking aan de uitvoering van het beleid. 

De stuurgroep van de Noord-Zuid raad komt maandelijks samen om de agenda van de raad op te stellen. Ze zorgen voor de uitnodigingen en een getrouwe verslaggeving van de Noord-Zuid raad. Verder staan is in voor de opvolging van de beslissingen van de Noord-Zuid raad. De Noord-Zuid raad wordt samengeroepen door de stuurgroep. Per jaar zijn er minimaal 8 bijeenkomsten van de raad. De vergaderingen worden gehouden buiten de normale werkuren. Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen ter inzage op het secretariaat.  De twee belangrijkste activiteiten de raad zijn het jaarlijkse Wereldfeest tijdens het eerste weekend van juli en de Kadobeurs tijdens de eindejaar periode.

 

Samenstelling

 

Actie Scholen Nepal vzw - Paul Viaene

Anak bangsa vzw - Noël Charles

Broederlijk Delen - Lieve Desodt

Editsa  (Malawi) - Roos Dedulle

Friends of the Rainbow vzw (Cambodja) - Roos Delobel

Gabri-el (Zuid Afrika) - Jan Mares

Hope (Congo) - Emmilienne Mabila

Intal - Geert Vanlangendonck

Missienaaikring Hollebeke

Oxfam Wereldwinkel - Linda Dewinter

Rode Kruis - Ingrid Mestdagh

Trekkersgroep Fair Trade – Kathleen Bevernage

Vrienden van Guatemala - Lut Declercq

Wa vzw (Ghana) - Hélène Vervisch

Wereldsolidariteit - Lieve Turck

Ypcam vzw (Kameroen) - Lucile Bonguegne

 

Vrijwilligers Johan Pype - Douwe Callens - Bernice Nantari

Schepen Noord-Zuid -  Valentijn Despeghel

Noord-Zuiddienst

 

Voorzitter: Paul Viaene

Secretaris: Douwe Callens

Penningmeester: Roos Delobel