Meld mogelijke gevallen van vogelgriep

29 maart 2023

Bij beter weer neemt het risico op vogelgriep weer toe. Bij een uitbraak moeten alle pluimveehouders maar ook particulieren hun vogels ophokken of afschermen van wilde vogels. Om grote uitbraken te vermijden, lanceerde het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) de influenzalijn. 

Stel je opvallend meer sterfte bij wilde vogels vast op je terrein? Bel dan het nummer 0800 99 777

Vogelkadavers verwijderen

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden. Houd ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Let op: raak kadavers niet aan met de blote hand en ruim ze op met voldoende beschermingsmiddelen.

Meer info: 

https://www.natuurenbos.be/vogelgriep

https://www.favv-afsca.be/