Gebruik feestmateriaal

Online aanvragen

Verenigingen (die lid zijn van een erkende stedelijke adviesraad) en organisaties zonder commercieel doel (onderwijsinstellingen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen met een sociaal doel) of besturen van dorps- en wijkkermissen kunnen gratis feestmateriaal uitlenen.

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt zo vlug mogelijk in het jaar, maar uiterlijk 1 maand voor de activiteit.

Door aanvaarding van de ontlening bevestigt de ontlener dat de materialen zich in goede staat bevinden. Hij zorgt er ook voor dat de materialen in goede, oorspronkelijke, staat teruggeplaatst worden op dezelfde locatie van levering door de stadsdiensten.  Eventuele schade, verlies zal aangerekend worden aan de aanvrager.

Procedure

De aanvraag gebeurt schriftelijk of online met het formulier. 

Regelgeving

Retributie houdende het ter beschikking stellen van stadsmaterialen voor private manifestaties. (Wijziging)
Beslissing gemeenteraad 31/03/2014

Artikel 1: Het artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 9 december 2013 betreffende de retributie houdende het ter beschikking stellen van stadsmaterialen voor private manifestaties wordt opgeven en vervangen door:

 • Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het verhuren van stadsmateriaal aan verenigingen en organisaties, zonder commercieel doel, waarvan de aanvraag werd goedgekeurd door het Schepencollege.
 • Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het verhuren van stadsmateriaal aan verenigingen en organisaties, zonder commercieel doel, waarvan de aanvraag werd goedgekeurd door het Schepencollege.
 • Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het verhuren van stadsmateriaal aan verenigingen en organisaties, zonder commercieel doel, waarvan de aanvraag werd goedgekeurd door het Schepencollege.
 • Aan organisaties met commercieel doel worden enkel podiumelementen verhuurd waarvan de aanvraag werd goedgekeurd door het Schepencollege

Artikel 2: Het artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 9 december 2013 betreffende de retributie houdende het ter beschikking stellen van stadsmaterialen voor private manifestaties  wordt opgeheven en vervangen door:

 • Worden vrijgesteld van het betalen van de retributie:
  • de stedelijke diensten (incl. organisaties i.s.m. stedelijke diensten)
  • de verenigingen lid van de erkende stedelijke adviesraden
  • de Ieperse onderwijsinstellingen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen met een sociaal doel
  • het bestuur van dorps- en wijkkermissen

Artikel 3: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Online aanvragen

Contactinformatie