Fase 2 van nutswerken in de Dikkebusseweg start eind november

25 november 2021

In de Dikkebussewegzijn nutswerken bezig. Eind november start fase 2 van deze nutswerken. Na alle fases van de nutswerken volgen de riolerings- en wegeniswerken. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe waterleiding en een heraanleg van de wegenis met onder andere fietssuggestiestroken. Er is tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Dikkebusseweg. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werfzone. Einde van alle werken is voorzien rond eind 2023.

Planning van de werken: stand van zaken

Nog tot 26 november 2021 wordt gewerkt in de Dikkebusseweg tussen spoorweg en Tulpenlaan.

Vanaf 29 november 2021 tot 14 maart 2022 (onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden) wordt gewerkt in het gedeelte Dikkebusseweg tussen Tulpenlaan en Crescendostraat. Het lokaal verkeer wordt omgeleid via de Capucienenstraat en Oudstrijderslaan.

  • In de Tulpenlaan zal tijdelijk het eenrichtingsverkeer worden opgeheven voor lokaal verkeer.
  • Bewoners van de Posthoornstraat dienen uit te rijden richting Crescendostraat.
  • Bewoners van de Tybaerstraat zullen door de werfzone moeten rijden tot aan de Capucienenstraat (bij voorkeur buiten de werkuren).

Vanaf 14 maart 2022 tot 13 mei 2022 (onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden) wordt gewerkt in het gedeelte Dikkebusseweg tussen Crescendostraat en Capucienenstraat. Bewoners van de Crescendostraat zullen moeten ontsluiten via de Posthoornstraat. 

Riolerings- en wegeniswerken
In juni 2022 start men met de rioleringswerken tussen de spoorweg en de Tulpenlaan. Een concrete timing over deze rioleringswerken en de heraanleg van de wegenis volgt later.

Geen doorgaand verkeer mogelijk

Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Dikkebusseweg, er wordt een omleiding voorzien met omleidingsborden. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werfzone. De doodlopende zijstraten blijven voor bewoners zoveel mogelijk bereikbaar.

Waar er werken zijn, is er hinder. Soms zal het voor bewoners moeilijker zijn om aan hun woning te geraken. Samen met de aannemer wordt er geprobeerd om de hinder te beperken. Buurtbewoners werden al op de hoogte gebracht van deze werken met een eerste bewonersbrief.

Doel van de werken

Voor de rioleringswerken starten, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Proximus en Telenet) eerst aanpassingswerken uit aan hun netten. De waterleiding wordt vernieuwd, zowel een toevoerleiding als de distributieleidingen naar de woningen. En ook de gasleiding wordt aangepakt. Deze nutswerken worden zo veel als mogelijk samen uitgevoerd om de hinder en impact op de buurt te beperken.

Nadat de nutswerken voor dan meer de helft gevorderd zijn, volgen de rioleringswerken met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om het regenwater van het vuilwater te scheiden. Het regenwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en het vuilwater wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Zo wordt de vervuiling van het oppervlaktewater beperkt en worden waterzuiveringsinstallaties minder belast met regenwater. 

Wie meer info wenst, kan terecht bij de afdeling Openbaar Domein van Stad Ieper: openbaardomein@ieper.be of 057 239 517.  Via www.ieper.be/wegenwerken blijf je op de hoogte van het verloop van de werken


Contactinformatie