Dienstencentra

Wat doen de lokale dienstencentra?

Via de werking van de Dienstencentra wil het OCMW Ieper “het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de Ieperling in z’n eigen leefomgeving ondersteunen.” In de Dienstencentra is iedereen welkom. Iedereen kan hier binnenstappen met zijn kleinste of grote beslommeringen, vragen, talenten, interesses, mogelijkheden… Op elke vraag proberen de medewerkers een antwoord te vinden. Soms binnen hun eigen aanbod, soms verwijzen ze door naar andere –meer gepaste- diensten.

De medewerkers van de Dienstencentra willen een thuishaven zijn in de buurt, een ontmoetingsplaats waar men binnen en buiten loopt, voor een gezellige babbel, voor hulp bij het wijs geraken uit papieren, een partijtje kaart of biljart, het lezen van de dagelijkse krant, iets opzoeken op de computer of gewoon een kop koffie of een pint… Mensen die nood hebben aan hulp in hun thuissituatie kunnen beroep doen op het aanbod van dienstverlening en informatie. Omdat voorkomen beter is dan genezen organiseren de Dienstencentra een uitgebreid gamma van bewegingsactiviteiten: van ontspanning tot inspanning… Al de lesactiviteiten worden gegeven in een losse sfeer waarbij belang gehecht wordt aan de haalbaarheid voor iedereen. De medewerkers doen dit allemaal evenwel niet zomaar. De werking nodigt elke bezoeker uit om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen zodat ze met z’n allen lang en gelukkig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit centrum steunt dan ook op de inzet van vele vrijwilligers.

De bezoekers van onze Dienstencentra zijn een bonte mengeling van mensen. Deze verscheidenheid is net de rijkdom van onze centra. Er zijn geen barrières in het centrum. Bezoekers, vrijwilligers en vaste medewerkers komen elkaar voortdurend tegen en die ontmoetingen vormen de basis waarop de hele werking is gebouwd.  Heel wat activiteiten komen van de bezoekers die weten dat ze voorstellen en suggesties mogen doen en liefst bouwen onze medewerkers ze samen met hen uit. De medewerkers werken ook graag samen met andere diensten en organisaties, maken hun aanbod mee bekend, stellen onze lokalen ter beschikking. Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen en/of zich soms geremd voelt om buitenshuis te komen hebben de medewerkers van de Dienstencentra speciale aandacht.

Informatie over de werking van de Dienstencentra vind je in het stadsmagazine Iedereen Ieper, in de halfjaarlijkse activiteitenbrochure van de dienstencentra, via de activiteitenkalender van de stedelijke seniorenraad, via de lokale kranten, via de website van de stad Ieper, of… spring gewoon eens binnen. Heb je een idee of wil je zelf iets doen? Hoe ervaar je de werking? Hoe kan het beter? Wij horen het graag van je, dus aarzel niet en kom eens langs of werp jouw voorstel in de ideeënbus (terug te vinden aan de ingang van de cafetaria).


Contactinformatie