Nog 2 weken om je energiepremie aan te vragen

18 april 2023

30 april 2023 is de deadline voor het aanvragen van heel wat energiepremies. Het is de laatste dag waarop je een aanvraag kan indienen voor het eerste basispakket, de stookoliecheque en de pelletpremie. Heb je er recht op en vroeg je ze nog niet aan? Doe dit dan zeker voor het verstrijken van de deadline. 

Het eerste federale basispakket energie

Het eerste basispakket (de energiepremie voor de maanden november en december) werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie de klant op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas.

Sinds 23 januari kan het 1e basispakket aangevraagd worden als het niet automatisch werd toegekend. De FOD Economie ontving sindsdien al 221.690 aanvragen.

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nog tot en met 30 april 2023 je aanvraag indienen. De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat. Heb je die mogelijkheid niet? Dan kan je ook een aanvraag via e-mail op per brief opsturen. Hou er wel rekening mee dat die aanvragen aanzienlijk meer verwerkingstijd in beslag nemen.

465430 prime timeline basispakket01 nl bda395 large 1674655169

Ook als je verwarmt met een collectieve installatie voor gas heb je recht op het basispakket voor gas. Vergeet ook dan niet om tijdig je aanvraag in te dienen. Ook de persoon die het gascontract voor het gebouw afsloot, moet actie ondernemen (verklaring op erewoord indienen). Vaak is dat de syndicus, de eigenaar, de gebouwbeheerder of de vereniging van mede-eigenaars (VME). We raden aan dat de persoon die het gascontract afsloot, als eerste een verklaring indient. 

Stookoliecheque

Elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de stookoliecheque aanvragen. Dat kan maar één keer, ongeacht het aantal ontvangen leveringen. De regering besliste om die verwarmingstoelage van 225 euro te verhogen naar 300 euro netto.

Wie nog van de stookoliecheque wil genieten en nog geen aanvraag indiende, kan dat doen tot en met 30 april 2023. Dat kan zowel digitaal als met een aangetekende zending.

Pelletpremie

De pelletpremie is een éénmalig bedrag dat wordt toegekend aan huishoudens die hun hoofdwoning hoofdzakelijk verwarmen met pellets. Je kan de pelletpremie dus niet ontvangen als je de stookoliecheque al ontving of als je recht hebt op het basispakket gas. Ook huishoudens die al genieten van het voordelige sociaal tarief hebben geen recht op de pelletpremie.

Daarnaast moet het gaan om een aankoop van pellets in bulk. Dat wil zeggen dat het om een aankoop van minstens 500 kilogram moet gaan. De pellets moeten geleverd zijn door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

Je kan de pelletpremie zowel online als per aangetekende zending tot en met 30 april 2023 aanvragen. We raden je aan om de premie bij voorkeur online aan te vragen omdat ook hier de verwerking van online aanvragen sneller gaat.

Regeringsmaatregelen en energiepremie