Collectorwerken fase 4 - stand van zaken

2 december 2021

De collectorwerken  zijn al een tijdje aan de gang in onze binnenstad. Drie onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof (fase 1) en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein (fase 2) en de omgeving Klaverstraat, Lombaardstraat, Kiekenmarkt,.. (fase 3). De riolen zijn er heraangelegd en de straten, plein, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving.

Vanaf begin november 2020 werd gestart met de riolerings- en wegeniswerken van de collectorwerken fase 4. Deze werken zullen gefaseerd doorgaan op het Vandenpeereboomplein, het Sint-Maartensplein, de Coomansstraat, een stukje van de Boterstraat, de Kloosterpoort, de Boezingepoortstraat, De Brouwerstraat, de Delaerestraat en in het Astridpark. 


Nutswerken
Voorafgaand op de rioleringswerken worden nutswerken uitgevoerd. Deze situeren zich meestal in de voetpadzone, met een beperkte hinder voor het doorgaande verkeer. 

Boterstraat x Boomgaardstraat x Neermarkt x Coomansstraat
Het kruispunt is afgewerkt en opnieuw open gesteld voor verkeer, uitgezonderd de afslagbeweging richting Coomansstraat (Vandenpeereboomplein). Er dienen nog een aantal werken te worden uitgevoerd op het kruispunt, doorgaand verkeer blijft mogelijk tijdens deze werken. 

Boezingepoortstraat
De straat is afgewerkt en opnieuw open gesteld voor verkeer. 

Vandenpeereboomplein
Coomansstraat:
Momenteel is men bezig met de aanleg van de verharding in de Coomansstraat. Dit zal beëindigd zijn tegen het kerstverlof. 

Voetpadzone tussen Coomansstraat en ING bank:
De rioleringswerken tussen het monument in de Coomansstraat en de inkom van de ING bank zullen tegen kerst uitgevoerd zijn. Na het kerstverlof zal men daar de verharding aanleggen. Deze zouden tegen eind januari klaar zijn.

Voetpadzone tussen ING bank en Kortemeersstraat:
Op 10 januari 22 starten de opbraakwerken tussen de Kortemeersstraat en de ING bank om aansluitend archeologiewerken te doen, vervolgens de rioleringswerken en tenslotte de aanleg van de bovenbouw. Deze zone wordt geschat om klaar te zijn tegen half maart.

De toekomstige voetpad- en parkeerzone voor de schouwburg en kathedraal:
Vanaf half februari wordt hier de riolering geboord. Tegen half mei zou deze zone met nieuwe verharding heraangelegd zijn.

Voetpadzone tussen Kortemeersstraat en Elverdingestraat:
In februari 22 wordt hier gestart met de aanleg van de riolering. Tegen half mei 22 zou de bovenbouw heraangelegd zijn.

Het kruispunt Vandenpeereboomplein en het Sint Maartensplein + nieuwe weg tussen Sint Maartensplein en Boezingepoortstraat:
Heraanleg bovenbouw van april tot zomerverlof 22

Parkeerzone plein tussen Sint Maartensplein en Kortemeersstraat:
Heraanleg bovenbouw van half augustus tot eind september 22 

Parkeerzone en fonteintjes + stukje Elverdingestraat tot aan Boezingepoortstraat:
Aanleg fontein en bovenbouw van oktober tot eind 2022.

In de Elverdingestraat blijft het tweerichtingsverkeer zo lang mogelijk van toepassing om het Vandenpeereboomplein en de Kortemeersstraat bereikbaar te houden.

Kloosterpoort
De nieuwe wegenis werd intussen aangelegd. Afwerking dient nog te gebeuren. Momenteel geldt in de straat een globaal verkeersverbod. 

De Brouwerstraat
De nieuwe wegenis werd intussen aangelegd en deels open gesteld. 

Astridpark
Er werden nieuwe paden aangelegd. De graszone dient nog te worden afgewerkt en de beplanting wordt in het najaar uitgevoerd. 

Parkeerzone nabij Iers Kruis
De aanleg van de nieuwe parking is klaar. Deze zone wordt nog geruime tijd buiten gebruik gehouden om het gras voldoende sterk te maken alvorens parkeren er op toe te laten. 

Delaerestraat
Het laatste stukje wegenis werd intussen uitgevoerd. Tot aan het kerstverlof laten we het kleinschalig materiaal uitharden. Deze periode wordt ook gebruikt voor het meermaals invegen van de voegen. Tot openstelling van de straat geldt een globaal verkeersverbod.

Janseniusstraat
De straat is grotendeels afgewerkt en opnieuw opengesteld voor verkeer om het Sint Maartensplein te bereiken. Het laatste stuk voetpad en parkeerstrook richting Sint Maartensplein die voorzien is in gele kleiklinkers wordt nog aangelegd tegen het kerstverlof.

Sint-Maartensplein
Eerst dienen de werken aan het Belfort afgewerkt te zijn alvorens de aanleg van de riolering en bovenbouw op dit plein kunnen aanvatten. Proefputten hebben aangetoond dat er intensief archeologisch onderzoek zal moeten gebeuren, die een grotere invloed zullen hebben op de geplande heraanleg van het plein. Voorlopig is het niet mogelijk hieromtrent concrete uitvoeringsdata te communiceren. 

Termijnen onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.