Bewegwijzering bedrijventerreinen

In de bedrijventerreinen Ieper Busines Park en Ieperleekanaal wordt een bedrijveninformatie en signalisatie systeem toegepast. Het gaat om een vernieuwd en intelligent systeem van bewegwijzering op bedrijventerreinen, waarbij de dienstverlening aan bedrijven en bezoekers wordt verhoogd, het beheer van de bedrijventerreinen geoptimaliseerd worden en de mobiliteit op en rond de terreinen worden verbeterd.

Aan de toegangsweg van de bedrijventerreinen staat een grote totem die de ingang van het terrein markeert. Langs de wegen van het terrein duiden signalisatieborden de weg aan de hand van afgebakende zones. Om na te gaan in welke zone een bepaald bedrijf zich bevindt consulteert de zoekende chauffeur de digitale infozuil aan de ingang van het terrein of de website. Na opzoeking worden de basisbedrijfsgegevens met foto, situering van het bedrijf en de meest aanbevolen route om het te bereiken. Het systeem is consulteerbaar via www.bisy.be.